Edukacja przyszłości
 
Dzień pierwszy 9.03.2016
11.00–12.00 Rejestracja uczestników
12.00–13.45 • Otwarcie konferencji i powitanie uczestników - Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego; Paweł Adamowicz - Prezydent Gdańska; Janusz Król Prezes MUNICIPIUM SA; Adama Rowickiego - Prezesa Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej
• Pieniedzy na oświatę, kulturę i sport więcej nie będzie. Co jest receptą na poprawę jakości? Dobre zarządzanie? Optymalizacja kosztów? Kontrola wydatków? – debata moderowana przez Janusza Króla Prezesa MUNICIPIUM SA, Redaktora Naczelnego PST WSPÓLNOTA z udziałem: Piotra Kowalczuka, Wiceprezydenta Gdańska; prof. Antoniego Jeżowskiego; Marka Olszewskiego, Przewodniczącego ZGWRP; Romana Fandejewskiego i Mariana Kujawskiego - Członków Kolegium RIO Gdańsk; Janusza Wierzbickiego - przedstawiciela firmy SAD, pracownika OEIIZK; Adama Rowickiego - Prezesa Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej
13.45–14.15 Lunch
14.15–15.15 Tworzenie samorządowych centrów usług wspólnych - doświadczenia i problemy
  • Tworzenie centrów usług wspólnych w samorządzie terytorialnym • Formy organizacyjno-prawne samorządowych centrów usług wspólnych i zasady ich tworzenia
Debata z udziałem: Ewy Weber, Sekretarz Zabrza; Teresy Blacharskiej, Skarbnik Gdańska; Szymona Wróbla - Radca Ministra, Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych; Romana Fandrejewskiego i Mariana Kujawskiego - Członków Kolegium RIO Gdańsk, Zuzanny Bartczak - Menedżera w zespole ds. Sektora Publicznego PwC
15.15–15.45 Przerwa kawowa
15.45–16.45 EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI - idee i wyzwania oczami przedstawicieli korporacji samorządowych z udziałem przedstawicieli korporacji samorządowych
16.45–19.30 Przerwa organizacyjna
19.30–22.30 Poczęstunek i spektakl TAKSÓWKA w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim
Dzień drugi 10.03.2016
  Oświata  NOWOŚĆ - Kultura  NOWOŚĆ - Sport
10.00–10.15 Wizja i strategia jako podstawa sukcesu wykorzystania nowych technologii w edukacji Janusz Wierzbicki - przedstawiciel firmy SAD, trener APD, pracownik OEIIZK Huczne otwarcie i co dalej? Moderator: dr Joanna Podgórska-Rykała Wyższa Szkoła HUMANITAS PUMPTRACK - obiekt nowej generacji Aleks Bartkowiak - Właściciel BTProject
10.15–11.30

Finanse dla oświaty
Moderator: prof. Antoni Jeżowski

Raport : Wybrane problemy mniejszych gmin  
w zakresie zarządzania oświatą

Wyzwania w zarządzaniu instytucją kultury
• Długoterminowe strategie
• Bieżące utrzymanie instytucji
• Studia przypadków – skuteczne strategie
Organizacja sportu w samorządach
Moderator: Dominik Krzysztofowicz, redaktor PST WSPÓLNOTA
  Sposób finansowania zadań oświatowych przez Państwo
• Konsekwencje finansowe zmiany wieku obowiązku szkolnego dla JST w latach 2017-2018
• Brak miejsc dla dzieci 3-letnich w przedszkolach
• odpowiedzialność finansowa za decyzje kuratorów
• zmiana Karty Nauczyciela - likwidacja 'godzin karcianych'
• nowy system rozliczania części subwencji oświatowej.
Organizacja sportu w samorządach
• Współpraca wydziałów sportu urzędów miejskich i MOSiR-ów w planowaniu i realizacji strategii rozwoju sportu masowego
• Tworzenie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
• Sport amatorski i rekreacja w strategiach miast
• Organizacja imprez biegowych – czy celem jest tylko promocja miast i gmin
• Komunikacyjne, rekreacyjne i urbanistyczne funkcje miejskich programów rowerowych
Alternatywne źródła pozyskiwania środków finansowych przez JST
• CSR dla oświaty
• Fundusze unijne dla oświaty
• Unijne fundusze strukturalne EFS i EFRR a polskie POWER i RPO
• Zewnętrzne krajowe źródła finasowania szkół • Studia przypadków
Strategie promocyjne instytucji kultury
• Długookresowe planowanie działań promocyjnych
• Public relations i wizerunek na usługach kultury
• Przegląd strategii i najlepszych kampanii polskich instytucji kultury w mediach społecznościowych 
11.30–12.00 Przerwa kawowa
12.00–13.30 Innowacje i nowoczesne technologie w oświacie Moderator: Maciej Kułak, Redaktor Naczelny czasopisma EduFakty Sposoby finansowania instytucji kultury
Moderator: dr Joanna Podgórska-Rykała
Wyższa Szkoła HUMANITAS
Zadania i kompetencje JST w ustawie o sporcie
Moderator: Dominik Krzysztofowicz, redaktor PST WSPÓLNOTA
  Nowe technologie w szkole – szanse czy zagrożenia?
• Mit o wysokich kosztach profesjonalnego sprzętu dla szkół
• Konsekwencje braku stworzenia w szkołach warunków sprzyjających podnoszeniu cyfrowych kwalifikacji uczniów
• Wykorzystanie narzędzi multimedialnych w szkole – rzeczywistość a możliwości
• Jaki wpływ może mieć powszechne zastąpienie książek przez tablety? Czy cyfryzacja to same zalety?
• „Dlaczego oni są tacy głośni i nic nie rozumieją?” Akustyka wnętrz w szkołach
Pozabudżetowe sposoby finansowania instytucji kultury – relacje pomiędzy kulturą a biznesem
• Partner czy klient?
• Szukanie wspólnej płaszczyzny porozumienia do budowania długotrwałych relacji
• Dobre praktyki partnerstw kreatywnych
• Różnice w funkcjonowaniu obu sektorów oraz sposoby ich przezwyciężania
• Derogacja ustawy o kulturze fizycznej i sporcie kwalifikowanym – skutki prawne
• Relacja między sportem a kulturą fizyczną
• Związki sportowe i ich uprawnienia
• Zadania i rola przedstawicieli JST w radach sportu
Innowacyjne zarządzanie oświatą. Narzędzia, które mogą w tym pomóc
• Innowacyjne zarządzanie placówką oświatową i zasobami ludzkimi w szkole – wykorzystanie narzędzi informatycznych
• Dzielenie się odpowiedzialnością za szkołę sposobem zapewniania jej rozwoju i przyszłości – studia przypadków
Sposoby pozyskiwania środków finasowych dla kultury
• Środki na podnoszenie kompetencji pracowników instytucji kultury
• Pieniądze z Komponentu Kultura
• Programy dotacyjne z Narodowego Centrum Kultury
13.30–14.00 Przerwa kawowa
14.00–15.30 Wyzwania dla oświaty Poszukiwanie tożsamości kulturowej Finansowanie sportu przez jednostki samorządu terytorialnego
  Szkoła wielokulturowa w Polsce wobec nowych wyzwań
• Integracja a polityka edukacyjna
• Aspekty instytucjonalno-prawne edukacji dzieci imgrantów w polskim systemie oświaty
• Edukacja międzykulturowa w wymiarze praktycznym Mediacje jako sposób rozwiązywania problemów w oświacie
Sposoby jednostek samorządu terytorialnego na rozwój kultury
• Nowatorskie programy edukacyjne dla uczniów i nauczycieli
• Muzeum jako platforma edukacji wielolkulturowej
Finansowanie sportu przez samorządy
• Jakie zadania klubów sportowych mogą być dotowane przez JST – katalog zadań własnych
• Zastosowanie ustawy o pożytku publicznym i ustaw szczególnych
• Kontrola finansowania sportu i zlecania zadań klubom sportowym
• Stypendia
• Wyróżnienia, nagrody pieniężne i inne świadczenia budżetowe dla zawodników – zasady przyznawania
• Składki na ZUS a stypendia samorządowe
Jak wprowadzane reformy wplywają na rzeczywistość? Możliwości i sposoby wprowadzania elementów kultury współczesnej do programów nauczania – prezentacje projektów.                                                   
  Lunch
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.       AKCEPTUJĘ