Edukacja przyszłości

Teresa Misiuk, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - ukończyła studia magisterskie na Wydziale Humanistycznym na kierunku historia, specjalność nauczycielska. Następnie studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Prace zawodową rozpoczęła 1 września 1987 roku jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej nr 18 w Lublinie. Następnie w latach 1988-2006 pracowała w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego. Od 1 września 2006 roku oddelegowana do pracy w NSZZ „Solidarność”. W tym czasie pełniła funkcję przewodniczącej Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania, a od 2010 roku także zastępcy przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. W ramach powierzonych zadań, m.in.: brała udział w pracach komisji sejmowych, opracowaniu opinii do projektów aktów prawnych, organizowała przedsięwzięcia o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim m.in. z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego. Współpracowała z jednostkami samorządu terytorialnego różnych szczebli. Dbała o kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich dzieci i młodzieży – inicjowała i współorganizowała konkursy plastyczne, historyczne, literackie. 1 marca 2016 r. powołana na stanowisko Kuratora Oświaty w Lublinie.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.       AKCEPTUJĘ