Oświata Przyszłości

Wykład VIP:
Prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer – „Edukacja w czasach idiokracji – nowe wyzwania i zadania".

Sesje plenarne pierwszego dnia (21.05.2019):

1. Szkoła jako przestrzeń inspirująca do rozwoju.

 • Czy szkoła to budynek podzielony na zamknięte klasy z dwuosobowymi ławkami i tablicą? Innowacyjna organizacja przestrzeni wspólnej, szkolna przestrzeń integracyjna dla uczniów, nauczycieli, absolwentów, mieszkańców.
 • Czy jest możliwa publiczna szkoła bez dzwonków, limitowanych 45 minut lekcji, sprawdzianów, testów, ocen, prac domowych i przeciążonych tornistrów?

2. Nowe drogi edukacji. Szkoła w tablecie, tablet w szkole.

 • Nowa edukacja - integracja bezprzedmiotowa z naciskiem na nowoczesną technologię i naukę programowania.
 • Mądre i twórcze wykorzystanie w edukacji tabletu lub smartfonu, programy wspierające proces dydaktyczny, aplikacje wykorzystywane w nauczaniu i zarządzaniu oświatą, administrowaniu budynkiem szkoły.

3. „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”– Jan Zamoyski.

 • Relacja między nauczycielem a uczniem – klucz do dobrej edukacji.
 • Jak walczyć z falą depresji, samookaleczeń i samobójstw. Rola szkoły, rodziców i opiekunów. Uczniowie a cyberprzemoc i hejt w sieci. Czy można temu zapobiec? Dzieci źle wychowane czy trudne? Kto wychowuje: szkoła czy rodzina?
DZIEŃ I – 21 maja 2019

11.00-11.15

SESJA INAUGURACYJNA
11.15-12.00 Edukacja w czasach idiokracji - nowe wyzwania i zadania - prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer
  SESJE PLENARNE
12.20-13.50 Szkoła jako przestrzeń inspirująca do rozwoju
 • Czy szkoła to budynek podzielony na zamknięte klasy z dwuosobowymi ławkami i tablicą? Innowacyjna organizacja przestrzeni wspólnej, szkolna przestrzeń integracyjna dla uczniów, nauczycieli, absolwentów, mieszkańców
 • Czy jest możliwa publiczna szkoła bez dzwonków, limitowanych 45 minut lekcji, sprawdzianów, testów, ocen, prac domowych i przeciążonych tornistrów?
13.50-15.20 Nowe drogi edukacji .Sztuczna inteligencja, chmura, programowanie, nowoczesne technologie
 • Nowa edukacja - integracja bezprzedmiotowa z naciskiem na nowoczesną technologię i naukę programowania
 • Mądre i twórcze wykorzystanie w edukacji tabletu lub smartfonu, programy wspierające proces dydaktyczny, aplikacje wykorzystywane w nauczaniu i zarządzaniu oświatą, administrowaniu budynkiem szkoły
16.00-17.00 „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”– Jan Zamoyski
 • Relacja między nauczycielem a uczniem – klucz do dobrej edukacji.
 • Jak walczyć z falą depresji, samookaleczeń i samobójstw. Rola szkoły, rodziców i opiekunów. Uczniowie a cyberprzemoc i hejt w sieci. Czy można temu zapobiec? Dzieci źle wychowane czy trudne? Kto wychowuje: szkoła czy rodzina?
DZIEŃ II - 22 maja 2019
4 RÓWNOLEGŁE KONFERENCJE
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I DYREKTORZY SZKÓŁ
10.00-11.00 Organ prowadzący a sytuacja kadrowa w szkołach. Zmiany w Karcie Nauczyciela (pensum, awans, urlopy, ocena). Jak pozyskać i utrzymać dobrych nauczycieli?
 • Jak zatrzymać masowy odpływ nauczycieli z zawodu?
 • Pozapłacowe systemy motywacyjne dla nauczycieli - innowacyjne rozwiązania
 • Czy proponowane zmiany w Karcie Nauczyciela zachęcą młodych do wyboru tego zawodu?
11.30-12.30 Ochrona danych osobowych w edukacji. Problemy rok po wejściu RODO. Monitoring – kwestie sporne
 • Jak szkoła powinna postrzegać, zbierając i wykorzystując dane osobowe rodziców, ich uczniów i opiekunów prawnych czy nauczycieli?
 • Bezpieczny monitoring wizyjny w szkole z perspektywy RODO
 • Kwestie sporne: udostępnianie danych o uczniu, utrwalanie i udostępnianie wizerunku ucznia, dziennik elektroniczny
13.00-14.00 Finanse oświaty a rola dyrektora szkoły
 • Średnie wynagrodzenie jako narzędzie różnicowania pensji nauczycieli
 • Dyrektorem się bywa, nauczycielem się jest. Środowiskowa presja na dyrektorze
 • Czy szkoła może zarabiać? Dyrektor jako menedżer placówki oświatowej
 • Oświata niesamorządowa. Ślepy tor, czy nowa droga?
MULTIMEDIALNA SZKOŁA
10.00-11.00 Edukacja poprzez gry multimedialne i planszowe
 • Doświadczenia warszawskiego programu Wars i Sawa grają w szachy.
 • Jak używać gier planszowych w pracy pedagoga?
 • Przykład gier multimedialnych wykorzystywanych na różnych poziomach edukacji
11.30-12.30 Nowe podejście do edukacji. Multimedialna klasa i laboratorium klasowe
 • Multimedialne laboratoria do przeprowadzania eksperymentów w klasie i poza nią
 • Nauka przez projekty.
 • Jak uniknąć błędów przy wyborze multimediów do szkoły i zwiększyć efektywność procesu cyfryzacji w szkołach?
 • Rozszerzona rzeczywistość na lekcjach
13.00-14.00 Nowe wyzwania stojące przed nauczycielami i dyrektorami. Obsługa nowoczesnej szkoły
 • Gotowość do wprowadzania zmian w szkole.
 • Jak modernizować przestrzeń szkolną w wymiarze fizyczno-architektonicznym, wirtualno-technologicznym i społeczno-kulturowym.
 • Jak przygotować dzisiejszych uczniów do życia w świecie, w którym większość czynności i prac będą prawdopodobnie wykonywać roboty i komputery?
KULTURA I SPORT
10.00-11.00 Możliwości dofinansowania szkół sportowych i artystycznych. Programy, fundusze, współpraca z partnerami prywatnymi, nowatorskie rozwiązania
 • Polityka Unii Europejskiej w obszarze sportu, Erasmus + Sport
 • Fundusze strukturalne UE.
 • Polskie projekty i inicjatywy sportowe.
 • Finansowa i biznesowa ocena projektów sportowych.
11.30-12.30 Jak dystrybuować środki – dobre przykłady. Rola rozgrywek dziecięco-młodzieżowych
 • Programowanie rozgrywek w początkowym etapie.
 • Profesjonalizacja rynku sportu na przykładzie lig sportowych.
 • Sponsoring w sporcie, ewolucja w jakości podejmowanych wyborów.
 • Problemy finansowania sportu amatorskiego na przykładach wybranych szkolnych klubów sportowych z terenu gmin wiejskich i miejskich
13.00-14.00 Specjalistyczna szkoła mistrzostwa sportowego i artystyczna. Współpraca szkół z klubami i towarzystwami sportowymi, z instytucjami kultury. Wsparcie od JST
 • Nowoczesne technologie w szkołach sportowych.
 • Współdziałanie międzyorganizacyjne na rynku usług sportowych.
14.30-15.30 Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych
 • Co zrobić, aby organizowane wydarzenie przebiegło bezpiecznie - zależnie od skali i charakteru
 • Zadania i rola organizatora wydarzenia
 • Podstawy prawne oraz dokumentacja
 • Współpraca organizatora z agencjami ochrony i służbami państwowymi
 • Zarządzanie tłumem i bezpieczeństwo w tłumie.
SZKOLNICTWO BRANŻOWE
10.00-11.00 Zmiany prawne w szkolnictwie branżowym
 • Modyfikacji warunków wprowadzania zawodów do klasyfikacji zawodów
 • Wprowadzenia obowiązkowych szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
 • Krótsze formy kursowe – co to oznacza?
 • Zasady dotowania publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz branżowych szkół II stopnia w tym zwiększenie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych
11.30-12.30 Współpraca pracodawców z samorządami
 • Wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, w tym w realizacji praktycznej nauki zawodu.li>
 • Wzmocnienia nadzoru dyrektora szkoły nad jakością kształcenia prowadzonego u pracodawców w praktyce.
13.00-14.30 Dobre praktyki w funkcjonowaniu branżowych placówek oświatowych
 • Nowe zasady organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia oraz szkole policealnej, oraz warunków uruchamiania przez szkołę kształcenia w zawodzie
 • Wybrane przykłady znakomicie prosperujących szkół branżowych
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.       AKCEPTUJĘ