Oświata Przyszłości

Wykład VIP:
Prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer – „Edukacja w czasach idiokracji – nowe wyzwania i zadania.

Sesje plenarne pierwszego dnia (09.04.2018):

1. Szkoła jako przestrzeń inspirująca do rozwoju.

 • Czy szkoła to budynek podzielony na zamknięte klasy z dwuosobowymi ławkami i tablicą? Innowacyjna organizacja przestrzeni wspólnej, szkolna przestrzeń integracyjna dla uczniów, nauczycieli, absolwentów, mieszkańców.
 • Czy jest możliwa publiczna szkoła bez dzwonków, limitowanych 45 minut lekcji, sprawdzianów, testów, ocen, prac domowych i przeciążonych tornistrów?

2. Nowe drogi edukacji. Szkoła w tablecie, tablet w szkole.

 • Nowa edukacja - integracja bezprzedmiotowa z naciskiem na nowoczesną technologię i naukę programowania.
 • Mądre i twórcze wykorzystanie w edukacji tabletu lub smartfonu, programy wspierające proces dydaktyczny, aplikacje wykorzystywane w nauczaniu i zarządzaniu oświatą, administrowaniu budynkiem szkoły.

3. „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”– Jan Zamoyski.

 • Relacja między nauczycielem a uczniem – klucz do dobrej edukacji.
 • Jak walczyć z falą depresji, samookaleczeń i samobójstw. Rola szkoły, rodziców i opiekunów. Uczniowie a cyberprzemoc i hejt w sieci. Czy można temu zapobiec? Dzieci źle wychowane czy trudne? Kto wychowuje: szkoła czy rodzina?

Program konferencji

Najważniejsze spotkanie liderów świata samorządu, oświaty, kultury, sportu i biznesu

Kultura i sport

 • Źródła finansowania szkół sportowych i artystycznych (programy, fundusze, partnerzy prywatni, nowatorskie rozwiązania).
 • Specjalistyczna szkoła mistrzostwa sportowego i artystycznego. Współpraca szkół z klubami i towarzystwami sportowymi, z instytucjami kultury. Wsparcie JST.
 • Bezpieczeństwo podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Zarządzanie oświatą i dyrektorzy szkół

 • Organ prowadzący a sytuacja kadrowa w szkołach. Jak pozyskać i utrzymać dobrych nauczycieli?
 • Ochrona danych osobowych w edukacji. Problemy rok po wejściu RODO. Monitoring – kwestie sporne.
 • Finansowanie zadań oświatowych. Finanse szkoły a rola jej dyrektora: pozyskiwanie środków, odpowiedzialność za finanse.
 • Samodzielność samorządu w wykonywaniu publicznych zadań oświatowych a nadzór administracyjny.

 

Kultura uczenia w multimedialnej szkole

 • Nowe podejście do edukacji to nowoczesne technologie i nauka programowania ale także zupełnie nowe podejście do nauczania bez podziału na przedmioty. Interaktywne uczenie się.
 • Wyposażenie sal lekcyjnych w tablice, projektory, kamery i szerokopasmowy internet.
 • Jak rozwijać chęć uczenia się? Nowatorskie przykłady rozwiązań funkcjonujących w polskich szkołach.
  Czy ramy programowe narzucane nauczycielom pozostawiają pole dla swobodnej inwencji? - DEBATA

 

Szkolnictwo branżowe

 • Współpraca pracodawców z samorządami.
 • Przykłady dobrze prosperujących szkół branżowych.
 • Zmiany prawne w szkolnictwie branżowym.
 • Jak zorganizować branżową placówkę oświatową od podstaw – studium przypadku.
DZIEŃ I - 9 KWIETNIA 2019
11.00-11.15 SESJA INAUGURACYJNA
11.15-12.00 WYSTĄPIENIE VIP SPEAKERA: O uczeniu się i nauczaniu w erze nowoczesnych technologii - prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer
  SESJE PLENARNE
12.20-13.50 Szkoła jako przestrzeń inspirująca do rozwoju
13.50-15.20 Nowe drogi edukacji. Szkoła w tablecie, tablet w szkole
16.00-17.00 „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”– Jan Zamoyski
DZIEŃ II - 10 KWIETNIA 2019
KONFERENCJE
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I DYREKTORZY SZKÓŁ
10.00-11.00 1. Organ prowadzący a sytuacja kadrowa w szkołach. Zmiany w Karcie Nauczyciela (pensum, awans, urlopy, ocena). Jak pozyskać i utrzymać dobrych nauczycieli?
11.30-12.30 2. Ochrona danych osobowych w edukacji. Problemy rok po wejściu RODO. Monitoring – kwestie sporne
13.00-14.00 3. Finansowanie zadań oświatowych. Finanse szkoły a rola jej dyrektora: pozyskiwanie środków, odpowiedzialność za finanse
14.30-15.30 4. Samodzielność samorządu w wykonywaniu publicznych zadań oświatowych a nadzór administracyjny
KULTURA UCZENIA W MULTIMEDIALNEJ SZKOLE
10.00-11.00 Edukacja poprzez gry multimedialne i planszowe
11.30-12.30 Nowe podejście do edukacji to nowoczesne technologie i nauka programowania ale także zupełnie nowe podejście do nauczania bez podziału na przedmioty. Interaktywne uczenie się
13.00-14.00 Wyposażenie sal lekcyjnych w tablice, projektory i kamery i szerokopasmowy internet
14.30-15.30 Nowe kompetencje nauczycieli, e-podręczniki i klasy w chmurze. Sztuka uczenia się w cyfrowym świecie
KULTURA I SPORT
10.00-11.00 1. Źródła finansowania szkół sportowych i artystycznych. Programy, fundusze, współpraca z partnerami prywatnymi, nowatorskie rozwiązania
11.30-12.30 2. Specjalistyczna szkoła mistrzostwa sportowego i artystycznego. Współpraca szkół z klubami i towarzystwami sportowymi, z instytucjami kultury. Wsparcie od JST
13.00-14.00 3. Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych
SZKOLNICTWO BRANŻOWE
10.00-11.00 1. Współpraca pracodawców z samorządami
11.30-12.30 2. Przykłady dobrze prosperujących szkół branżowych
13.00-14.00 3. Zmiany prawne w szkolnictwie branżowym
14.30-15.30 4. Jak zorganizować branżową placówkę oświatową od podstaw – studium przypadku

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ

[ rejestracja ]

Koszty uczestnictwa Najważniejsze spotkanie liderów świata samorządu, oświaty, kultury, sportu i biznesu

Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty
Oferta Oferta Oferta
w terminie
do 15.01.2019r.
w terminie
od 16.01 - 28.02.2019r.
w terminie
od 01.03.2019r. do konferencji
Opłata dla jednego uczestnika z hotelem
Opłata dla jednego uczestnika z hotelem 499.00 zł + Vat --- ---
Opłata dla jednego uczestnika bez hotelu
Opłata dla jednego uczestnika bez hotelu 399.00 zł + Vat 499.00 zł + Vat 599.00 zł + Vat
Opłata dla kolejnego uczestnika bez hotelu z tej samej instytucji
Opłata dla kolejnego uczestnika bez hotelu z tej samej instytucji 299.00 zł + Vat 249.00 zł + Vat 299.00 zł + Vat
Opłata dla jednego uczestnika Biznes
Opłata dla jednego uczestnika Biznes 990.00 zł + Vat 990.00 zł + Vat 990.00 zł + Vat

Partnerzy Najważniejsze spotkanie liderów świata samorządu, oświaty, kultury, sportu i biznesu.

Organizatorzy

municipium
lublin

Partnerzy biznesowi

GrupaBPS
TalentowiSKO
mac technologie
Arcus
KYOCERA
hp
oi
orke
progra
pzpn

Partnerzy medialni

wspolnota
pracownik samorzadowy
nowy-tydzien
GN
KurierLubelski
chelmskieu
Panorama Lubelska
frs

Lokalizacja

V Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI