Edukacja przyszłości
PROGRAM I DZIEŃ
1. Jak poprawić finansowanie oświaty?
 • Czy chcemy oddać finansowanie wynagrodzeń nauczycieli państwu. dotacjami oraz szkołami niesamorządowymi
 • Czy można zmienić zasady osiągania średnich wynagrodzeń nauczycieli, co zminić w Karcie Nauczyciela
 • Kuratoria oświaty i wpływ na finanse (spory sądowe, propozycje de lege ferenda)
2. Szkoła 4.0 i narzędzia edukacji przyszłości
 • Rozwój nowych technologii a szkoła
 • Dane, aplikacje i zarządzanie oparte na wiedzy
 • Nowoczesne narzędzia do zarządzania szkołami i edukacją
 • Jak szkoły mogą się stać źródłem powstania smart city
 • Szkoła liderów współczesnej edukacji
3. Czego o naszej edukacji dowiedzieliśmy się podczas pandemii
4. Jak wyrównać szanse edukacyjne po zdalnym nauczeniu
 • Jakie narzędzia sprawdziły się w zdalnej edukacji
 • Jak przygotować nauczycieli do pracy w nowej rzeczywistości
 • Hybrydowe nauczanie – przyszłość szkoły
PROGRAM II DZIEŃ
ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE
1. Urlopy dla poratowania zdrowia nauczycieli – zasady, warunki i rola samorządu
 • Ostatnie zmiany i ich konsekwencje
 • Skutki finansowe dla samorządu
 • Jak postępować w sytuacji wielu urlopów dla poratowania zdrowia
2. Centrum Usług Wspólnych i nowoczesne narzędzia wspomagające zarządzanie oświatą
 • Obieg dokumentów w CUW
 • Granice kompetencji CUW. Kontrola, zarządzanie
 • Platformy zarządzania oświatą. Kryteria wyboru
3. Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych w szkole
 • Bezpieczeństwo zdalnych lekcji
 • Cyberbezpieczeństwo e-dzienników
 • Dane osobowe na stronie internetowej szkoły
 • Dane osobowe w przestrzeni szkoły
4. Nowoczesne narzędzia prowadzenia lekcji
 • Jakie kompetencja powinien mieć nauczyciel by korzystać nowoczesnych narzędzi
 • Dobre i złe strony nowinek technologicznych na lekcji
 • Lekcja ze smartfonem - czy to się może udać
5. Bezpieczeństwo, zdrowie i szkoła. Jak zadbać o zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci i młodzieży
 • W zdrowym ciele zdrowy duch – jak szkoła pomaga zachować zdrowie
 • Rządowe programy zdrowotne w szkołach – stan i oczekiwania
 • Bezpieczeństwo w szkole
 • Zadania psychologa i pedagoga szkolnego w nowej rzeczywistości
FINANSOWANIE OŚWIATY
1. Oświata w nowej perspektywie unijnej
2. Środki na oświatę z funduszy unijnych 2021-2027
 • Nowa perspektywa – nowe zasady. Czy i co się zmieni w pozyskiwaniu środków unijnych?
 • Remont, rozbudowa budynków, wyposażenie, kursy – na co uzyskamy dofinansowanie w latach 2021-2027?
 • Gdzie szukać informacji o nowej perspektywie
3. Optymalizacja i zmiany arkuszy organizacyjnych JST wobec nowych wyzwań
 • Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych. Granice kompetencji dyrektora, władz JST i kuratorium
 • Arkusz organizacyjny a finanse JST. Współpraca dyrektora i samorządu
 • Zmiany arkuszy a konsekwencje finansowe. Wpływ na średnie wynagrodzenie
 • Arkusz organizacyjny jako element zarządzania szkołą
4. Programy wspomagające uczniów po pandemii
5. Problemy z finansowaniem oświaty w okresie pandemii i po jej wygaśnięciu
 • Jak przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom finansowym w okresie pandemii – źródła finansowania sprzętu i wyposażenia do nauki zdalnej
 • Dla kogo dodatek motywacyjny w nauczaniu zdalnym – kryteria gratyfikacji, zmiany w regulaminach
 • Przywrócenia normalnej działalności oświaty a dodatkowe koszty i kadry
PRZEDSZKOLE PRZYSZŁOŚCI
1. Edukacja przedszkolna w plenerze. Przestrzenie wysokiej jakości
2. Wpływ architektury i wyposażenia sal na jakość opieki przedszkolnej
 • Przyjazna przestrzeń kluczem sukcesu
 • Dobre praktyki architektoniczne w polskich gminach
 • Wyposażenie sal
 • Nowoczesne narzędzia do nauki i zabawy
3. Organizacja opieki przedszkolnej przez gminę
 • Praktyczne przykłady programów wsparcia dla nie samorządowych przedszkoli.
 • Doświadczenia i wnioski
 • Pozyskiwanie środków unijnych na opiekę przedszkolną
 • Własne przedszkola czy dofinansowanie?
4. Innowacyjne programy wychowania przedszkolnego w praktyce
 • Prawo w przedszkolu – to możliwe
 • Myślenie matematyczne czy matematyka od dziecka
 • Metoda projektu a rozwijanie kluczowych umiejętności przedszkolaków
 • Powszechna dwujęzyczność – konieczność tu i teraz
5. Multimedia od dziecka. Jak z nich korzystać
 • Dziecko i smartfon – jak uczyć korzystania z nowoczesnych urządzeń
 • Nowe rozwiązania - zabawa i nauka
 • Czy świat wirtualny ogranicza

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ

[ rejestracja ]
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.       AKCEPTUJĘ