Oświata Przyszłości
 
DZIEŃ I – 3 marca 2020 r.
WYSTAWA
Klasa Przyszłości - wizja nowoczesnego sposobu nauczania, bazująca na najnowszych technogiach. Pokażemy narzędzia, dzięki którym nauczyciel będzie w stanie sprostać nowym wyzwaniom w pracy z uczniem, przed jakimi staje w związku z szybkim rozwojem nowych technologii. Współczesny uczeń jest przyzwyczajony do szybkiego, wielokanałowego i multimedialnego pozyskiwania informacji
09.30-10.30 Rejestracja uczestników
10.30-10.45 Powitanie uczestników
10.45-11.00 30 lecie Wspólnoty
11.00-11.30 VIP SPEAKER – prof. dr hab. Jan Madey Rola szkoły i nauczyciela wobec współczesnej rewolucji technologicznej
SESJE PLENARNE
11.30-12.30 Edukacja w czasach sztucznej inteligencji
Czy sztuczna inteligencja wymusi zmianę roli nauczyciela i dyrektora szkoły? Czy można zaangażować sztuczną inteligencję do zarządzania szkołami? Czy już wkrótce sztuczna inteligencja zaplanuje nam lokalizację nowej szkoły i jej profil?
12.45-14.00 Polska edukacja przyszłości – samorząd jako lider przeobrażeń
Infrastruktura internetu rzeczy Smart City a edukacja przyszłości
Czy samorząd ma wystarczające narzędzia do kreowania polityki edukacyjnej? Czy samorządy analizują wpływ polityki edukacyjnej na rozwój samorządu? Jak technologia i oprogramowanie może pomóc nam zarządzać edukacją na terenie samorządu? Jak zmienić zarządzanie szkołami by odpowiedzieć na wymagania przyszłości? Infrastruktura internetu rzeczy Smart City a edukacja przyszłości.
14.45-15.15 WYKŁAD: Skuteczne metody nauczania oparte o badania naukowe, Evidence Institute
Opis: Ostatnie 30 lat to przełom w jakości i liczbie badań edukacyjnych, które obecnie dają podstawy do oceny metod nauczania i praktycznych rozwiązań stosowanych przez nauczycieli i uczniów. Badania nad tym jak funkcjonuje mózg, badania eksperymentalne psychologów, a także badania metod nauczania i skutecznych nauczycieli, pokazują jak budować podstawy dla efektywnego nauczania w XXI wieku. W mojej prezentacji omawiam najważniejsze wnioski płynące z tych badań i wskazuję metody, których skuteczność wielokrotnie potwierdzona.
15.15-16.30 Nauczyciel jako innowator i lider
Jak bezpiecznie korzystać z nowoczesnych narzędzi? Co pojawienie się nowych technologii zmienia w pracy nauczyciela? Jak innowacyjne projekty w szkole zmieniają oblicze społeczności? Czy niestandardowe formy prowadzenia zajęć nie utrudniają realizacji podstawy programowej? Edukacja to relacja.
16.30-17.30 Prawne aspekty protestów nauczycieli oraz zmiany w postępowaniach dyscyplinarnych. Reforma Karty Nauczyciela
Strajk „włoski”- co to takiego? Obowiązki i odpowiedzialność organizatorów strajków. Problemy z postępowaniem dyscyplinarnym od stycznia 2020 r. Propozycje zmian w Karcie Nauczyciela.
LUBELSKI WIECZÓR ARTYSTYCZNY
20.00–21.00 Ranking „Samorządy sprzyjające edukacji”
21.00--21.30 Gala Finałowa Programu „Gmina otwarta na inwestycje”
21.30-22.30 Koncert Moniki Kowalczyk
DZIEŃ II – 4 marca 2020 r.
WYSTAWA
Klasa Przyszłości - wizja nowoczesnego sposobu nauczania, bazująca na najnowszych technogiach. Pokażemy narzędzia, dzięki którym nauczyciel będzie w stanie sprostać nowym wyzwaniom w pracy z uczniem, przed jakimi staje w związku z szybkim rozwojem nowych technologii. Współczesny uczeń jest przyzwyczajony do szybkiego, wielokanałowego i multimedialnego pozyskiwania informacji
KONFERENCJE
ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE
10.00-11.00 Jak mierzyć jakość edukacji i wyciągać wnioski. Ocena procesu dydaktycznego
Czy mamy wystarczające narzędzia do oceny funkcjonowania edukacji w gminie? Jak analizować dostępne dane (wyniki egzaminów, sukcesy w olimpiadach)? Dyrektor, samorząd, kurator – kto jest naprawdę odpowiedzialny za jakość edukacyjny w szkole?Co robić, by poprawić jakość edukacji w mieście/gminie?
11.15-12.15 Szkoła przyszłości. Wyzwanie organizacyjne i techniczne
Czy nowoczesna szkoła i przedszkole oznacza duże wydatki? Czy narzędzia informatyczne pomogą nam zarządzać szkołami i przedszkolami? Jak będzie wyglądała nowoczesna szkoła za 10 – 15 – 30 lat?
12.30-13.30 Cyberbyllying, patostreaming, hejt, uzależnienie i agresja. Jak radzić sobie z cyberproblemami w szkole?
Czy smartfon na lekcji powinien być zakazany? Czy można zakazać używania telefonu w całej szkole? Jakie są efekty takich działań? Jak uczyć umiejętności dyskusji i poszanowania? Jakie są główne zagrożenia dzieci w cyberświecie i jak na nie reagować?
13.45-14.45 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozwiązania finansowe, organizacyjne i edukacyjne
Czy modelowanie subwencji winno podążać za obowiązkami czy za uczniem? Dokąd zmierzamy – dotacja czy subwencja na rzecz uczniów z niepełnosprawnością? Relacje Poradnia-Szkoła, szkoła-rodzic i uczeń-nauczyciel (zespół). Czy “Duży może więcej” – małe placówki, czy duże zespoły w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych? Szanse i zagrożenia procesów integracji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w nowoczesnej szkole.
FINANSOWANIE OŚWIATY
10.00-11.00 Kontrola i rozliczanie dotacji dla szkół i przedszkoli niesamorządowych
Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę wykorzystania dotacji w placówce niepublicznej – na jakie aspekty prawne zwrócić uwagę. Uchwała dotacyjna – rozliczenie kształcenia specjalnego, skutek prawny od 1 stycznia 2020. Termin dochodzenia zwrotu dotacji – kwestie związane z liczeniem biegu przedawnienia. Czy organ dotujący podlega kontroli przez RIO lub inne organy nadzorujące w kontekście prowadzenia kontroli w placówkach niesamorządowych. Jeżeli nie to dlaczego a jeżeli tak to jakie mogą być tego skutki prawne.
11.15-12.15 Jak stworzyć nowoczesną i przyjazną przestrzeń szkoły
Jak powinna być umeblowana i wyposażona przyjazna przestrzeń szkolna? Personalizacja zarządzania przestrzenią wspólną ucznia w nowoczesnej szkole. Czy każdy budynek nadaje się na szkołę? Czy każdego stać na dobrą organizację szkolnej przestrzeni? Czy nowoczesność przestrzeni wpływa na skuteczność nauczania? Dobre praktyki, przykłady najlepszych rozwiązań.
12.30-13.30 Racjonalizacja kosztów funkcjionowania oświaty.
Jaki procent wydatków zależy od decyzji samorządów? Jakie są główne decyzje wpływające na wysokość wydatków? Co możemy zrobić, żeby ograniczyć wydatki i nie pogorszyć jakości. Średnie wynagrodzenia, dodatki motywacyjne i arkusze organizacyjne. Pomysły na optymalizacje.
13.45-14.45 Pozyskiwanie środków zewnętrznych na zadania oświatowe. Programy rządowe, środki zagraniczne i prywatne.
Jakie są główne źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na oświatę. Jaki procent stanowią w dochodach oświatowych? W jaki sposób wykorzystać środki by polepszyć jakość edukacji? Gdzie szukać pomysłów na pozyskiwanie środków?
SZKOLNICTWO BRANŻOWE
10.00-11.00 Startup w szkole. Dobre praktyki.
Czy uczniowie mogą wymyślić startup? Jak uczyć młodzież przedsiębiorczości? Czy szkoła może być inkubatorem startupów? Dobre przykłady współpracy urząd, biznes, uczelnia, szkoła.
11.15-12.45 Promocja szkoły branżowej. Jak przyciągnąć młodzież do nauki zawodu?
Czy nauka w szkołach branżowych ma przyszłość? Jak do tego przekonać młodzież? Młodzież czy rodzice? Kto powinien być odbiorcą kampanii promocyjnej? Tradycja czy trendy? Co jest ważniejsze w szkole branżowej i jej promocji? Jak to wygląda w praktyce? Czy i co należy zmienić w podejściu do szkół branżowych?
13.00-14.30 Jak zaprojektować i zorganizować dobrą szkołę branżową. Przykłady współpracy biznesu i samorządu. Źródła finansowania.
Co daje współpraca z lokalnym biznesem i jak ją zorganizować? Czy wielka korporacja może być dobrym partnerem szkoły branżowej? Tradycje przemysłowe – niepotrzebny balast czy motor rozwoju? Jak zorganizować współpracę, żeby korzystały na niej obie strony? Rola samorządu i innych instytucji.

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ

[ rejestracja ]

Koszty uczestnictwa

 Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty
 OfertaOfertaOferta
 
w terminie
do 10.01.2020r.
w terminie
od 11.01 - 31.01.2020r.
w terminie
od 01.02.2020r. do konferencji
  Opłata dla jednego uczestnika z hotelem
Opłata dla jednego uczestnika z hotelem 499.00 zł + Vat --- ---
  Opłata dla jednego uczestnika bez hotelu
Opłata dla jednego uczestnika bez hotelu 399.00 zł + Vat 499.00 zł + Vat 599.00 zł + Vat
  Opłata dla kolejnego uczestnika bez hotelu z tej samej instytucji
Opłata dla kolejnego uczestnika bez hotelu z tej samej instytucji 299.00 zł + Vat 349.00 zł + Vat 399.00 zł + Vat
  Opłata dla jednego uczestnika Biznes
Opłata dla jednego uczestnika Biznes 990.00 zł + Vat 990.00 zł + Vat 990.00 zł + Vat
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.       AKCEPTUJĘ