PROGRAM

1. Wpływ zmian w Karcie Nauczyciela po 1 stycznia 2018 r. na organizację oświaty w jst

2. Obowiązek wyposażania szkół w tablice multimedialne – utrzymanie i serwisowanie urządzeń w szkole

3. Bezpieczna szkoła. Ubezpieczenia, monitoring, ochrona

4. Szkolnictwo specjalne po reformie. Oczekiwania, potrzeby i rzeczywistość.

5. Problemy finansowanie i rozliczanie dotacji oświatowych w orzecznictwie i praktyce.

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ

[ rejestracja ]

Lokalizacja

V Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI