(22) 242 80 55
  konferencje@municipium.com.pl

PROGRAM

1. Edukacja Przyszłości – Przyszłość Edukacji – debata strategów oświatowych.

2. Jak finansować oświatę w świetle permanentnych zmian.

3. Szkolnictwo branżowe po zmianach. Sukces czy porażka?

4. Wystąpienie Gościa Specjalnego.