Edukacja przyszłości

Małgorzata Nowicka - pedagog, ekspert ds. zdrowia psychicznego i komunikacji społecznej, Prezes Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej. Absolwentka Uniwersytetu Bostońskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Specjalista ds. komunikacji społecznej. Ekspert w zakresie rozwoju edukacji oraz kapitału społeczności lokalnych. Jej domeną jest praca z relacjami w różnych obszarach życia zawodowego i tworzenie dedykowanych i niesztampowych rozwiązań dla biznesu i administracji publicznej. Łączy pracę dla biznesu z wspieraniem trzeciego sektora i JST poprzez przenoszenie dobrych praktyk pomiędzy sektorami oraz budowanie partnerstw. Współpracowała m.in. z takimi firmami i organizacjami jak: Cyfrowy Polsat, Deloitte, PWC, Energa, dr Eris, Ikea, Aryton, GlaxoSmithKline, IBM, Plus, CD Project, Fundacja Polsat, Polski Czerwony Krzyż, TVN. Była ekspertem i doradcą w Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP oraz współpracowała z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Gospodarki w zakresie promocji partnerstwa biznesowego Polska- Afryka. Obecnie współpracuje z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Od 2014 roku Fundatorka i Prezes Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej. Fundacja w przeciągu 8 lat wsparła ponad 60 tys. nauczycieli, psychologów, pedagogów i pracowników sektora publicznego oraz ponad 100 tys. dzieci i młodzieży w całym kraju oraz skupia ponad 90 ekspertów z Polski i ze świata. Instytut obecnie pomaga we wdrażaniu zmian w edukacji w ponad 3000 szkołach w Polsce, wspiera szkoły polonijne i polskie punkty konsultacyjne poza granicami kraju. Instytut jest jednym z głównych realizatorów programów rządowych w zakresie edukacji, profilaktyki i wychowania, w tym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2022. Współautorka koncepcji i programów takich jak: „Superwizja w szkole. Model i wdrożenie”; „Pozytywna zmiana dzieje się już dziś. Koncepcja profilaktyki zdrowia psychicznego i poprawy dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży”; „Szkoła odpowiedzialna społecznie”, „Program Gra w klasy: Rozwój bez granic”, „Klimat szkoły – Tworzymy go razem. Program rozwoju mediacji w edukacji i wdrażania komunikacji bez przemocy”. Tworzyła kluczowe projekty zarówno w edukacji, jak i dziedzinie ochrony zdrowia. Przygotowywała raporty całościowe i cząstkowe na potrzeby NBP, MPiPS, PFRON i jednostek samorządów terytorialnych. Dodatkowo opracowuje analizy i raporty badawczo- diagnostyczne dla podmiotów rynkowych w zakresie: analiza ryzyk projektowych i rynkowych, badania potrzeb rynkowych (w tym zachowania proklienckie), CSR i podejmowanych działań oraz ich wpływu na otoczenie społeczne i środowiskowe. Konsultant rozwoju edukacji i społeczeństwa w JST. Obecnie jest także mentorem w zakresie liderstwa dla studentów w programach uczelni w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Wielkiej Brytanii. Realizuje projekty społeczne i biznesowe w zakresie szeroko rozumianej edukacji, profilaktyce, rozwoju postaw obywatelskich, budowania tożsamości lokalnej i rozwoju partnerstwa biznes- nauka. Jest zaangażowana w międzynarodowe projekty B+R oraz działania badawcze i edukacyjne.

Paper writing service from Master's degree-holding paper writers.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.       AKCEPTUJĘ