keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Agnieszka Adamska-Bednarz

Kierownik referatu, Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

Od 1999 roku jest pracownikiem samorządowym zajmującym się oświatą. Aktywnie uczestniczyła we wdrażaniu kolejnych reform systemu edukacji na szczeblu samorządowym, m.in. przygotowując projekty aktów prawa lokalnego. Aktualnie pracuje na stanowisku kierownika referatu ds. organizacji pracy przedszkoli, szkół i placówek w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Jest członkiem zespołu zadaniowego do spraw dostępności Urzędu Miasta Lublin i jednostek organizacyjnych miasta. Stale doskonali swoje umiejętności, ukończyła wiele form doskonalenia, w tym studia podyplomowe z zarządzania oświatą i rachunkowości budżetowej, w ostatnim czasie szkolenie dla ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej oraz szkolenie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego „Lubelscy liderzy edukacji włączającej”.

projekt i wykonanie Interactive Technology