keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Agnieszka Bochniarz

dr hab., KATEDRA PEDEUTOLOGII I EDUKACJI ZDROWOTNEJ

Pracownik w Katedrze Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarze pedagogiki społecznej, pedagogiki rodziny, pedeutologii, komunikacji interpersonalnej, edukacji zdrowotnej. W swoich badaniach zajmuję się:

  • zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży (m.in. czynniki chroniące i zagrażające)
  • funkcjonowaniem współczesnej rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem samotnego rodzicielstwa, rodziców z niepełnosprawnością ruchową;
  • wsparciem edukacyjnym i psychologicznym samotnych rodziców, rodziców z niepełnosprawnością ruchową zaangażowanych w wychowanie swoich dzieci;
  • zasobami osobistymi i społecznymi samotnych rodziców, rodziców z niepełnosprawnością ruchową i ich dzieci;
  •  jakością kształcenia pedagogicznego.
projekt i wykonanie Interactive Technology