keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Agnieszka Buczak

Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, UMCS Lublin

Od wielu lat zajmuje się przygotowaniem pedagogicznym przyszłych nauczycieli. W obszarze edukacji zdrowotnej jej zainteresowania skupiają się wokół dobrostanu uczniów i nauczycieli oraz edukacji żywieniowej. Posiadając wykształcenie z zakresu pedagogiki i  psychodietetyki prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe nad postawami i zachowaniami żywieniowymi dzieci, młodzieży i dorosłych. W poszukiwaniu uwarunkowań postaw i zachowań żywieniowych koncentruje się przede wszystkim na diagnozowaniu czynników psychospołecznych, związanych z indywidualnymi zasobami jednostki, oddziaływaniem środowiska rodziny, szkoły,  grupy rówieśniczej, wpływu mediów i zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Jest autorką ponad 20 prac naukowych poświęconych tematyce odżywiania w perspektywie edukacji zdrowotnej, wielokrotnie przedstawiała wyniki badań własnych na konferencjach naukowych oraz dedykowanych nauczycielom i rodzicom.

projekt i wykonanie Interactive Technology