keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Agnieszka Pawelec

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin

Pani Agnieszka Pawelec jest absolwentką Wydziału Budowlanego Politechniki Lubelskiej w Lublinie, na którym to Wydziale w 2009 r. ukończyła również studia podyplomowe w zakresie wykonywania audytów energetycznych. W 2012 r. ukończyła studia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (MBA), zaś w 2017 r. menedżerskie studia deweloperskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w chwili obecnej zakończyła studia na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku wycena nieruchomości.
W 2002 r. uzyskała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży konstrukcyjno – budowlanej. Od 2008 r. jest Biegłym Sądowym w zakresie Budownictwa Lądowego przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. W 2021 r. uzyskała uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego.
Pani Agnieszka Pawelec w latach 1998 – 2008 współpracowała z firmami budowlanymi, m.in.: jako Kierownik Budowy, Kosztorysant i Kierownik Działu Technicznego, w latach 2012 – 2014 pełniła funkcję Prezesa Zarządu w Fundacji Polska Ekologia, od 2009 r. współpracowała z Inwestorami z sektora prywatnego jako Dyrektor ds. Inwestycji, natomiast od 2014 r. jako Członek, a następnie od 2017 r. Wiceprezes Zarządu. W okresie czasu od 2017 r do 2019 r była członkiem Konwentu Politechniki Lubelskiej. Obecnie pracuje w Urzędzie Miasta Lublin w Wydziale Inwestycji i Remontów jako Dyrektor tego wydziału.

projekt i wykonanie Interactive Technology