keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Albina Łubian

Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa

Pełniąc funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa współtworzy i buduje lokalny samorząd. Dzięki sprawnemu zarządzaniu, odpowiedzialnie wyznaczanym celom i dążeniu do ich realizacji na terenie miasta oraz gminy powstały nowe drogi, oświetlenie uliczne, wodociągi, kanalizacja. Rozbudowane, zmodernizowane i wyposażone zostały placówki oświatowe, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pilawie, domy ludowe oraz strażnice OSP. Zagospodarowane zostały tereny publiczne, wybudowano siłownie zewnętrzne, boiska sportowe oraz place zabaw. Dzięki  staraniom Pani Burmistrz wprowadzono innowacyjne rozwiązania w zakresie zmniejszenia kosztów utrzymania budynków szkół i placówek oświatowych poprzez ich termomodernizację, zastosowanie pomp ciepła i solarów.  Inwestycje w oświatę przynoszą wymierne efekty w postaci bardzo dobrej bazy lokalowej i dydaktycznej, a także wysokich wyników nauczania wśród uczniów. Największym osiągnięciem lokalnego samorządu jest osiągnięcie pozycji lidera w powiecie garwolińskim, w zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków unijnych. Miasto i Gmina Pilawa od kilku lat znajduje się w czołówce samorządów w Polsce w tym zakresie.

projekt i wykonanie Interactive Technology