keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Grzegorz Szczuka

Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

Menadżer z blisko 20-letnim doświadczeniem; wiele lat związany z obszarem komunikacji społecznej i marketingowej, współpracował z wieloma korporacjami, realizując projekty marketingowe oraz strategie społecznej odpowiedzialności. Naukowo związany z Uniwersytetem Gdańskim, doktorant na Wydziale Zarządzania. Działalność naukowa skoncentrowana na procesach zarządzania i komunikowania sfery publicznej, samorządowej.

Od blisko 10 lat związany z gdańskim samorządem, przez ponad 8 lat kierował Wydziałem Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, odpowiedzialnym za politykę społeczną, zdrowotno-profilaktyczną oraz edukacyjną. Pomysłodawca lub współtwórca wielu projektów, programów i rozwiązań z zakresu polityki społecznej i oświatowej w Gdańsku. Od grudnia 2020 roku równocześnie dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych. Odpowiedzialny za poszerzenie zakresu działania gdańskiego CUW i jego reorganizację.

Obecnie pełni funkcję dyrektora Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych i Koordynatora Programu Rozwojowego Strategii Miasta Gdańska 2030+; jest członkiem Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Rady Pracodawców Pomorza oraz pracuje w prezydium komisji społeczno-gospodarczej Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

projekt i wykonanie Interactive Technology