keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Jarema Drozdowicz

prof. UAM dr hab., pedagog, antropolog i socjolog edukacji

Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa Religioznawczego, Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej, International Union of Anthropological and Ethnological Sciences. W swoich badaniach zajmuje się problematyką związaną z różnorodnością kulturową i językową, procesami tworzenia się nowych form wspólnot kulturowych, procesami migracyjnymi i polityką wielokulturowości w kontekście edukacyjnym. W badaniach tych podejmuje analizy o charakterze jakościowym i ilościowym, tak w kontekście polskim jaki globalnym. Do pozostałych obszarów zainteresowania badawczego należą kwestie związane z edukacją dwu i wielojęzyczną, teoria kultury, kultura współczesna i popularna, historia i teoria wychowania, procesy zmiany kulturowej, problem enkulturacji i transmisji wzorów społeczno-kulturowych, integracji imigrantów, problem nierówności społecznych, edukacja demokratyczna, przemiany współczesnej religijności, procesy konstruowania tożsamości i subkultury młodzieżowe. Wykonawca w grancie KBN „Elitarne szkolnictwo średnie we współczesnej Europie. Studium z socjologii edukacji i pedagogiki porównawczej”. Kierownik międzynarodowego konsorcjum badawczego INTERACT.

projekt i wykonanie Interactive Technology