keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Justyna Libera

Adiunkt na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Jako nauczyciel akademicki kształci przyszłych dietetyków oraz nadzoruje przebieg ich praktyki zawodowej realizowanej w uczelnianej poradni dietetycznej. Jako dietetyk-praktyk pomaga dzieciom i młodzieży w poprawie ich relacji z odżywianiem. Prowadzi dietoterapię osób z nadmierną oraz wspiera dietetycznie młodzież z zaburzeniami odżywiania. Współpracowała z jednostkami oświatowymi z województwa lubelskiego nadzorując jadłospisy w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Obecnie jest propagatorką wiedzy na temat roli odpowiedzialnego odżywiania w rozwoju młodego człowieka, prelegentką na konferencjach naukowych, autorką wykładów otwartych realizowanych w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki oraz prowadzi edukację żywieniową w ramach warsztatów i pogadanek skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz ich nauczycieli.

projekt i wykonanie Interactive Technology