keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Marcin Tylczyński

Naczelnik Wydziału Projektów EFS, Centrum Projektów Europejskich

Ekspert w dziedzinie pozyskiwania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Stały zastępca członka Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 oraz Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Wykładowca przedmiotów ekonomicznych na warszawskich i śląskich uczelniach wyższych. Nauczyciel w warszawskich prywatnych szkołach dla dorosłych. Przewodniczący maturalnych komisji egzaminacyjnych oraz członek egzaminacyjnych komisji zawodowych.

projekt i wykonanie Interactive Technology