keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Mariusz Skwarczyński

Kierownik projektu, Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja. Ukończył Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe z zakresu urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych na Politechnice Krakowskiej. Jest stypendystą rządu duńskiego na Technical University of Denmark oraz stypendystą TOP 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda. Posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych.

Od kilkunastu lat prowadzi projekty badawczo-rozwojowe dotyczące innowacyjnych urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz projektowania energooszczędnych systemów HVAC.

Od 2020 roku prowadzi w NCBR projekt „Systemy wentylacji szkół i domów” finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach którego podmioty prywatne prowadzą prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem efektywnych ekonomicznie systemów wentylacji mechanicznej dedykowanych do istniejących sal lekcyjnych i mieszkań. Opracowane w ramach projektu systemy wentylacji poprawią jakość środowiska wewnętrznego, zwiększą bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i mieszkańców, wykorzystując wysokosprawny odzysk ciepła, chłodu i wilgoci, obniżą koszty eksploatacji oraz centralne zarządzanie poszczególnymi systemami.

projekt i wykonanie Interactive Technology