keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Piotr Krzesiński

Naczelnik Wydziału Badań i Analiz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie

Autor przeszło 40 publikacji oraz artykułów, które w większości przygotowane zostały na podstawie zrealizowanych (jako samodzielny autor lub współautor) projektów badawczych. Skoncentrowane są one głównie na tematyce regionalnego rynku pracy w aspekcie diagnostycznym i prognostycznym.

Wyniki realizowanych badań prezentuje na licznych spotkaniach i warsztatach skierowanych m.in. do uczniów, nauczycieli, doradców zawodowych. Przedstawia również sytuację na regionalnym rynku pracy (w tym zapotrzebowanie na zawody/kwalifikacje) na posiedzeniach Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, która opiniuje wnioski w sprawie uruchomienia nowych oraz funkcjonujących kierunków kształcenia.

projekt i wykonanie Interactive Technology