keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Sławomira Dumała

Koordynator projektu II, Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja. Ukończyła Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej oraz studia podyplomowe z zakresu wentylacji przeciwpożarowej i systemów oddymiania na Politechnice Warszawskiej. Zdała egzamin państwowy, dzięki czemu uzyskała uprawnienia audytora energetycznego pozwalające na wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Jest również certyfikowanym ekspertem z międzynarodowymi uprawnieniami w dziedzinie badań termowizyjnych na dwóch stopniach zaawansowania Poziom 1 i Poziom 2. Podwójną stypendystką w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Odznaczona m.in. Medalem KEN oraz Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę przyznawanym przez Prezydenta RP.

Od początku kariery zawodowej zajmuje się zagadnieniami wentylacji i klimatyzacji. Prowadzi badania z zakresu wykorzystania innowacyjnych technik oczyszczania powietrza celem poprawy jakości powietrza wewnętrznego oraz oceny sanitarnej jakości powietrza.

W ramach projektu NCBR „Systemy wentylacji szkół i domów” finansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój opracowała raporty związane z jakością powietrza wewnętrznego w placówkach edukacyjnych. Obecnie koordynuje projekt „Nowoczesne technologie pomp ciepła w innowacyjnych modelach produkcji”.

projekt i wykonanie Interactive Technology