keyboard_arrow_up
 Edukacja przyszlości

Finansowanie Gdzie szukać środków na finansowanie inwestycji oświatowych?

Gdzie szukać środków na finansowanie inwestycji oświatowych?

  • Dzień 2
  • 16.03.2023 r.
  • Godzina: 9:00 - 10:00
  • Finansowanie
  • fundusze europejskie – jak komplikacje z ich wypłatą mogą wpłynąć na oświatę?
  • środki norweskie i EOG – czy tu także trzeba liczyć się z ograniczeniami?
  • jak inwestować z wykorzystaniem środków krajowych?

Moderator

Dominik Krzysztofowicz

Kierownik działu prawnego Pisma Samorządu Terytotrialnego "Wspólnota"

Prelegenci

Leszek Buller

Dyrektor Centrum Projektów Europejskich

Marcin Tylczyński

Naczelnik Wydziału Projektów EFS, Centrum Projektów Europejskich

Małgorzata Mondraszek

Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

projekt i wykonanie Interactive Technology