keyboard_arrow_up
 Edukacja przyszlości

Zarządzanie Oświatowe centra usług wspólnych

Oświatowe centra usług wspólnych

  • Dzień 2
  • 16.03.2023 r.
  • Godzina: 9:00-10:00
  • Zarządzanie
  • jakie zadania mogą realizować?
  • jak założyć oświatowy CUW?
  • jakie są doświadczenia pionierów?

Moderator

Andrzej Wasilewski

Trener w projekcie UE „Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dzieckiem do lat 3”

Prelegenci

Piotr Rybicki

Biegły rewident, ekspert w zakresie rachunkowości

Piotr Ambroszczyk

Starosta Starachowicki

Mirosław Obrębski

Dyrektor Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku

Grzegorz Szczuka

Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

Barbara Czołowska

Kierownik Jednostki Organizacyjnej Miasta, Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administarcyjne Oświaty

projekt i wykonanie Interactive Technology