(22) 242 80 55
  konferencje@municipium.com.pl

V Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI

11-12 kwietnia 2018 r. Lublin

Z przyjemnością zapraszamy Państwa na piątą edycję EDUKACJI PRZYSZŁOŚCI, która odbędzie się 11-12 kwietnia 2018 r. Miastem-Gospodarzem
V Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI
będzie Lublin.

W tym roku o przyszłości edukacji i wyzwaniach, jakie stoją przed samorządami, a także dyrektorami szkół i szkół zawodowych, będziemy rozmawiać podczas 4 konferencji i 20 paneli tematycznych.

Zapraszamy liderów samorządów terytorialnych i pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za oświatę, kulturę i sport, dyrektorów i pracowników ZEASów i Zespołów Obsługi Placówek Oświatowych, szkół, szkół branżowych i innych placówek oświatowych, instytucji kultury, bibliotek, MOSIRów i centrów sportowych.

W ramach V Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI odbędzie się II KONGRES SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO, na który serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół branżowych.

Jesteśmy przekonani, że Lublin stanie się ważną i jakże potrzebną areną wymiany myśli o edukacji i zarządzaniu edukacją przez samorządy.  

 

Do pobrania :

Konferencje

4 konferencje

Prelegenci

20 paneli tematycznych

Prelegenci

80 prelegentów

Uczestnicy

350 uczestnikówkonferencje


Pobierz program konferencji

11 kwietnia 2018 r.

10.00–11.00
Rejestracja uczestników
11.00–11.15

POWITANIE GOŚCI:
Janusz Król – Redaktor Naczelny PST WSPÓLNOTA
Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa

11.15–12.15

Wyzwania dla EDUKACJI PRZYSZŁOŚCI – wybrane przykłady
- Czy obecny system zarządzania oświatą jest gwarantem skutecznego wdrażania nowych wizji edukacji
- Jak monitorować stopień realizacji celów strategii EDUKACJI PRZYSZŁOŚCI?
- Szanse i zagrożenia procesów wdrażania nowej wizji edukacji na poziomie jednostek samorządu terytorialnego różnego typu

Moderator: Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublina

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

dr Antoni Jeżowski – prof. nadzwyczajny, Instytut Badań w Oświacie
Przemysław Krzyżanowski – Szef Komisji Edukacji Związku Miast Polskich, zastępca Prezydenta Koszalina ds. społecznych
dr inż. Krzysztof Kurowski – Kierownik działu aplikacji, Poznańskie Centrum
Superkomputerowo - Sieciowe
Marek Olszewski – Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
Bohdan Pawłowicz – Dyrektor komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
Waldemar Zbytek – Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości
dr Krzysztof Żuk – Prezydent Lublina

12.15–12.45

dr Maciej Kawecki – Dyrektor Departamentu Danych Ministerstwa Cyfryzacji

12.45–13.15
przerwa kawowa
13.15–14.30

- Sposoby ograniczenia wydatków oświatowych w kontekście nowych (i starych) obowiązków JST
- Zmiany w zakresie dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane przez inne podmioty
- Propozycja nowego modelu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wg zapowiedzi MEN
- Pomysły z JST racjonalizujące wydatki na oświatę, czyli dobre praktyki

Moderator: Tadeusz Kołacz – Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Urzędu Miasta Chrzanowa

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Barbara Czołowska* – Dyrektor Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty*
Beata Drabiec – Naczelnik Wydziału Edukacji, Urząd Miasta w Chrzanowie
Stanisław Korman – II Wiceprezydent Świętochłowic
Anna Morow – Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli, Urząd Miasta w Lublinie
Marcin Wojewoda – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy
Edyta Żyła – Zastępca Dyrektora Centrum Projektów Europejskich
Przedstawiciel Centrum Projektów Polska Cyfrowa

14.30–15.30
przerwa obiadowa
15.30–16.30

- Quo vadis branżowa szkoło? Najbardziej konieczne i pożądane kierunki zmian
- Szkoła bliżej pracodawców, pracodawcy bliżej szkoły. Jak budować płaszczyznę współpracy?
- Szkoła jako środowisko sprzyjające uczeniu się. Jak je tworzyć? Od czego zacząć?

Moderator: Andrzej Połoński – Wicedyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim
Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Agnieszka Dziedzic – Prezes Zarządu Eduexpert Sp. z o.o.
Mikołaj Jarosz – Concept Developer Education Ecophone
dr Konrad Rokoszewski – Wiceprezes Stowarzyszenia EDUKATOR, reprezentant Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach

16.30–17.00
przerwa kawowa
17.00–17.45

WYSTĄPIENIE GOŚCIA SPECJALNEGO NA TEMAT FIŃSKIEGO SYSTEMU EDUKACJ
Andrzej Parafiniuk – Konsul Honorowy Republiki Finlandii w Białymstoku

JAK DORÓWNAĆ FIŃSKIM SZKOŁOM, KTÓRE WEDŁUG PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEJ OCENY UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW WYKAZUJĄ SIĘ JEDNYM Z NAJWYŻSZYCH WSKAŹNIKÓW POZIOMU UMIEJĘTNOŚCI NA ŚWIECIE?
- Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu oświatą
- Wykorzystanie nowoczesnych metod edukacyjnych
- Jak fiński system edukacji przygotowuje dzieci do życia nie do egzaminów?

17.45–19.30
Przerwa techniczna
19.30–24.00

Zwieńczeniem pierwszego dnia V Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI będzie uhonorowanie laureatów rankingu „Wydatki JST na kulturę” oraz niezapomniany koncert „NAJPIĘKNIEJSZE BALLADY ŚWIATA” w wykonaniu lubelskiego duetu Natalii Wilk i Tomasza Momota

12 kwietnia 2018 r.

 

OŚWIATA

Sala S7a

KULTURA I SPORT

Sala S7b

DYREKTORZY SZKÓŁ

Sala S7c

II KONGRES SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO

Sala S7d

10.00–11.00

- Wpływ zmian w Karcie Nauczyciela na pracę organu prowadzącego
- Skutki finansowe zmian powodują zmniejszenie czy zwiększenie wydatków?
- Wpływ zmian na nauczycielski zasób kadrowy. Perspektywy rozwoju oświaty w świetle zmian w Karcie Nauczyciela
- Podnoszenie jakości pracy szkół – narzędzia i sposoby

Moderator: Iwona Kobus – Radca prawny w Urzędzie m.st. Warszawy

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Joanna Berdzik – Ekspert ds. edukacji, Instytut Dobrej Edukacji, Wiceminister Edukacji Narodowej w latach 2011–2015
Przemysław Kluge – Dyrektor merytoryczny, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych
Elżbieta Machowska – Naczelnik Urzędu m.st. Warszawa
Mirosław Obrębski – Dyrektor Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku
Elżbieta Rabenda – Właściciel, Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu „OTUS”

- Przygotowywanie oferty kulturalnej dla poszczególnych grup odbiorców. Jak uwzględniać ich różnorodne potrzeby i potencjały?
- Jak budować wspólnotę? Gdzie szukać informacji, inspiracji, partnerów oraz wsparcia dla swoich działań?
- Przestrzeń publiczna – jakiego podwórka, szkoły, biblioteki czy domu kultury oczekujemy w XXI wieku?
- Strategia Warszawa 2030 – miejsce edukacji kulturalnej w strategii miejskiej
- Edutainment – połączenie edukacji i rozrywki podczas wycieczek szkolnych

Moderator: Justyna Kamińska – Redaktor PST WSPÓLNOTA

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Kris Kojder – Dyrektor ds. wizerunku i rzecznik prasowy Parku Rozrywki Energylandia
Anna Michalak-Pawłowska – Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej
dr Joanna Szulborska-Łukaszewicz – dr nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Małgorzata Retko-Bernatowicz – Dział Badań i Analiz, Narodowe Centrum Kultury

- Obowiązki dyrektora szkoły w świetle RODO, czyli jak sprostać nowym zadaniom od 25 maja 2018r.
- Omówienie wybranych obowiązków dyrektorów, którym muszą sprostać w świetle wymogów unijnego rozporządzenia RODO (z uwzględnieniem aspektu odpowiedzialności dyrektorów)
- Realizacja zasady rozliczalności w szkole w kontekście dokumentacji zgodnej z RODO
- Wiedza i nowoczesne oprogramowanie jako systemowe wsparcie przy wdrożeniu RODO w sektorze publicznym

Moderator: Dorota Bąbiak Kowalska – Radca Prawny, zastępca redaktora naczelnego PST WSPÓLNOTA

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Ełku
Piotr Drobek – Zastępca Dyrektora, Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w biurze GIODO
Jarosław Feliński – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
dr Andrzej Gorczyński – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie; Kierownik Podyplomowych Studiów Organizacja i Zarządzanie Oświatą, Uczelnia Łazarskiego
Magdalena Sowula – Product Manager, Wolters Kluwer SA
Halszka Suszek-Borowska – House of Cloud Program Manager, Microsoft sp. z o.o.

- Współpraca pracodawców ze szkołami branżowymi
- Wyposażenie oraz doposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie branżowe
- Jakie kwalifikacje zawodowe wzmacniać w obliczu dynamicznie zachodzących zmian gospodarczych?
- Identyfikacja najbardziej pożądanych na rynku umiejętności i zawodów oraz określenie kierunków rozwoju poszczególnych branż
- Potrzeba rozwijania zainteresowania uczniów naukami ścisłymi i technicznymi (STEM) i nowoczesnego rozwijania kompetencji z zakresu tych nauk już na poziomie szkoły podstawowej

Moderator: Janusz Król – Redaktor naczelny PST WSPÓLNOTA

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Tadeusz Kołacz – Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Urzędu Miasta Chrzanowa
Anna Kościelak – Menadżer Programu, Fundacja Katalyst Engineering
Iwona Nowakowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania ds. projektów i programów edukacyjnych, Urząd Miasta Lublina
Wojciech Pitura – Prezes Zarządu REVAS Branżowe Symulacje Biznesowe
Małgorzata Sokół – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
Cecylia Szymańska-Ban – Dyrektor Edukacji, Microsoft sp. z o.o.

11.00–11.30
przerwa kawowa
11.30–12.30

- Efekt Synergii – skuteczne włączanie nowoczesnych technologii w proces dydaktyczny
- STEAM – rewolucja czy ewolucja? Analiza SWOT – jakie są szanse, zagrożenia, mocne i słabe strony tego modelu?
- Czy uczniowie powinni oceniać nauczycieli – rynek pracy a STEAM
- Czy Polska szkoła jest gotowa do pracy w tym modelu? Dobre praktyki

Moderator: Marcin Paks – Dyrektor ds. rozwoju sektora edukacji, Be CREO Technologies

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Dariusz Andrzejewski – Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowj nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni
Marta Czapińska – Niezależny konsultant ds. edukacji
Michał Dziedziniewicz – Dyrektor Kreatywny Be CREO Technologies
Krzysztof Giertler – Dyrektor ds. Samorządów Terytorialnych, Librus Spółka z o.o. sp. k.
Lech Wikaryjczyk – Marketing Manager,  Lernetic S.A.

- Finansowanie funkcjonowania, prowadzenia bieżącej działalności, realizacji projektów celowych jednostek kultury
- Skąd brać pieniądze na działalność kulturalną? Dotacje, granty, darowizny, 1% podatku, działalność odpłatna, crowfunding etc.
- Duże i mniejsze projekty kulturalne – uwagi o finansowaniu projektu Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 oraz o mechanizmach wspierania innych inicjatyw kulturalnych na przykładzie Wrocławia
- Rola samorządów w zmianach strukturalnych organizowania wspierania działalności kulturalnej

Moderator: Grzegorz Reske – Producent i kurator sztuk performatywnych, East European Performing Arts Platform

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Magdalena Dworska – Dyrektor ds. fundraisingu, PR w Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II
Marcin Urban – Skarbnik Miasta Wrocławia
Agnieszka Wojcierowska – Animator kultury, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

- Awans zawodowy nauczycieli – zmiany w przepisach i dokumentacji
- Ocena pracy nauczyciela – wpływ nowych przepisów na motywację, możliwość awansu, wynagrodzenie oraz ruch kadrowy
- Polityka kadrowa w oświacie – kierunki pożądanych zmian
- Kwalifikacje nauczycieli a reforma oświaty – identyfikacja zagrożeń i wyzwań

Moderator: Anna Stalmach-Tkacz – Dyrektor Grupy Edukacyjno-Szkoleniowej Sokrates

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Lidia Chmielewska – Dyrektor szkoły SP nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie
Tadeusz Kołacz – Zastępca Burmistrza ds. Społecznych, Urząd Miasta Chrzanowa
Mirosław Krajewski – Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych
Agata Łuczyńska – Prezes Zarządu Fundacji Szkoła z Klasą

- Działania związane z promocją szkolnictwa branżowego (w tym we współpracy ze spółkami Skarbu Państwa)
- Formy współpracy szkół z rynkiem pracy/pracodawcami
- Działania wspomagające realizację doradztwa zawodowego

Moderator: Dominik Krzysztofowicz – Redaktor PST WSPÓLNOTA

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Jacek Kosiński – Członek Z arządu spółki CS NA TURA TOUR
Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty
Anna Pregler – Ekspert wiodący projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, Ośrodek Rozwoju Edukacji
Małgorzata Rabenda – Certyfikowany trener, Fundacja Katalyst Education
Małgorzata Sokół – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

12.30–13.00
przerwa kawowa
13.00–14.00

 

 

- Subwencja oświatowa na 2018 rok z przeznaczeniem na organizację kształcenia specjalnego
- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz zajęcia rewalidacyjne – jakie, ile i dla kogo?
Samorządy przed wyzwaniem finansowym
- Rola edukacji włączającej w szkolnictwie specjalnym
- Skuteczne kształcenie, wychowanie i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami, których podłożem są między innymi różne choroby psychiatryczne

Moderator: Elżbieta Rabenda – Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu „OTUS”

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Ryszard Jabłoński – Suicydolog, Starszy wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego Małgorzata Kuśmierczyk – Starostwo Powiatowe, Wydział Oświaty UM Ostrołęka
Teresa Lasota – Wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi
Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty

- Podstawowe zasady i czynniki budowania markowego produktu sportowego
- Sport wyczynowy czy rekreacja dla wszystkich?
- Kibice ambasadorami: klubu, drużyny, wydarzenia, miasta
- Bezpieczeństwo, kryzysy i chuligańskie wybryki na stadionach oraz poza nimi

Moderator: Robert Stępowski – Ekspert, marketingmiejsca.com.pl

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Mikołaj Jarosz – Concept Developer Education, Ecophone
Piotr Matecki – Prezes Zarządu Sportwin
Piotr Należyty – Sport Management Polska Runmageddon
Janusz Samel – Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji w Urzędzie m.st. Warszawa

- Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
- Bezpieczeństwo w Internecie – odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych
- Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek
- Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły oraz podnoszenie jakości edukacji włączającej

Moderator: Ewa Czechowicz – Sekretarz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty w Rzeszowie

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Joanna Berdzik – Ekspert ds. edukacji, Instytut Dobrej Edukacji, Wiceminister Edukacji Narodowej w latach 2011–2015
Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublina
Jarosław Pytlak – Dyrektor Zespołu Szkół STO na Bemowie
Anna Stalmach-Tkacz – Dyrektor Grupy Edukacyjno-Szkoleniowej Sokrates

- Upowszechnianie dualnego systemu kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki
- Szkolnictwo branżowe w kontekście ZSK. Kwalifikacje rynkowe jako uzupełnienie systemu kształcenia branżowego
- Rola wczesnego (przedszkole, szkoła podstawowa) rozpoczynania doradztwa zawodowego i udostępniania nauczycielom odpowiednich metod i narzędzi do prowadzenia zajęć w oparciu o dane o zmieniającym się rynku pracy
- Wykorzystanie narzędzi TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych) w nowoczesnym i efektywnym doradztwie zawodowym

Moderator: Zdzisław Majewski – zastępca redakora naczelnego PST WSPÓLNOTA

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

mgr Jerzy Bielecki – Kierownik Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Ośrodek Rozwoju Edukacji
dr Natalia Kopeć-Panek – Specjalista ds. badań i analiz, Instytut Badań Edukacyjnych
Kamil Śliwowski – Menadżer ds. komunikacji, Fundacja Katalyst Education
Sławomir Wittkowicz – Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Oświaty

14.00–14.30
przerwa kawowa
14.30–15.30

 

- Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących dotacji oświatowych, najnowsze orzecznictwo sądowe oraz RIO
- Prawidłowości wykorzystania dotacji i ich rozliczania
- Zasady zwrotu dotacji oświatowej do budżetu JST
- Standardy oraz techniki kontroli

Moderator: Anna Morow – Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli, Urząd Miasta w Lublinie

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

dr Andrzej Gorczyński – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie; Kierownik Podyplomowych Studiów Organizacja i Zarządzanie Oświatą, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Iwona Kobus – Radca Prawny w Urzędzie m.st. Warszawy
Beata Kurek – Zastępca Dyrektora Wydziału i Kontroli w Urzędzie Miasta Lublin
Piotr Świątek – Członek Kolegium, Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

 

- Infrastruktura sportowa gminy: wybór wykonawcy, finansowanie budowy, utrzymanie, zarządzanie
- Różne modele funkcjonowania i finansowania klubu sportowego – gmina jako właściciel – plusy i minusy
- Możliwości wsparcia działalności klubu przez JST: dofinansowanie na podstawie ustawy o sporcie, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, reklama, inne formy wsparcia
- Alternatywne do pieniędzy publicznych formy finansowania działalności klubu: granty, darowizny, działalność gospodarcza, wynajem powierzchni, sponsoring sportowy itp.
- Problemy z bieżącym utrzymaniem i bardziej efektywnym wykorzystaniem orlików m.in. montaż balonów

Moderator: Stanisław Korman – Wiceprezydent Świętochłowic

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Adam Błaszko – Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
Robert Burzycki – Wiceprezes Zarządu, Tamex Obiekty Sportowe
dr Krzysztof Cieślikowski – Adiunkt, AWF im. J. Kukuczki w Katowicach
Michał Gradzik – Partner Zarządzający, Sponsoring Insight
dr Jakub Kosowski – Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublina

- Wykorzystywanie pomieszczeń szkolnych dla celów kampanii wyborczej
- Dyrektor szkoły startujący w wyborach – prawa i ograniczenia
- Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez dyrektora szkoły – wątpliwości interpretacyjne i konsekwencje
- Edukacja obywatelska w szkołach – jak nauczyć dzieci demokracji i nie naruszyć kodeksu wyborczego

Moderator: Dorota Bąbiak Kowalska – Radca Prawny, zastępca redaktora naczelnego PST WSPÓLNOTA

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Adam Citko – Radca prawny, Optima Legal Consulting Kancelaria Radców Prawnych
Tomasz Gąsior – Specjalista
Tadeusz Kołacz – Zastępca Burmistrza ds. Społecznych, Urząd Miasta Chrzanowa
Karol Małolepszy – Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Ząbkach
Robert Stępowski – Ekspert, marketingmiejsca.com.pl

- Finansowanie szkolnictwa branżowego przez przedsiębiorstwa
- Zmienione zasady finansowania szkolnictwa zawodowego – jak działają w rzeczywistości?
- Wysokość przekazywanej do powiatów subwencji na szkolnictwo zawodowe w zależności od kosztochłonności uczonego zawodu
- Specjalne Strefy Ekonomiczne i Klastry umożliwiające współpracę szkół i przedsiębiorców

Moderator: Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublina

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublina
dr Konrad Rokoszewski – Wiceprezes Stowarzyszenie EDUKATOR, reprezentant Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
Jerzy Sińczak – Doradca ds. Szkolnictwa, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.

15.30–16.30
przerwa obiadowa

Film promujący panel „ Wdrożenie RODO , czyli reforma ochrony danych osobowych w oświacie.”

O zmianach, jakie czekają samorządy oraz placówki oświatowe w związku z wejściem w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych opowiada Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, koordynator reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji, który 11 kwietnia będzie gościem V Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości w Lublinie.

ATRAKCJE

WYSTAWA SPONSORSKA


Podczas V edycji Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI przedstawiciele samorządu, Instytucji kultury, sportu, dyrektorzy szkół oraz szkól branżowych będą mogp zapoznać się z oferta najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych rozwiązań z zakresu zarządzania oświatą, innowacji, kultury i sportu, kreatywnej przestrzeni nauczania, rozwiązań technologicznych dla szkół branżowych czy współpracy szkół branżowych z biznesem

LUBELSKI WIECZÓR ARTYSTYCZNY


Jak co roku zwieńczeniem pierwszego dnia Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI będzie niezapomniany wieczór pełen wrażeń kulturalnych, które zapewnia nam lubelscy artyści.

 

„NAJPIĘKNIEJSZE BALLADY ŚWIATA”

Wilk Momot

Koncert, w którym usłyszymy największe przeboje, zarówno polskie jak i zagranicznew odświeżonych i nieco zmienionych aranżacjach. To spotkanie z piosenką, w którym będzie można cofnąć się aż do dwudziestolecia międzywojennego, dotknąć poezji, przejść przez jazz i zatrzymać się na obecnych trendach muzycznych. Koncert ten, to szansa na dużą dawkę wzruszeń i pozytywnych emocji. Niezwykły duet Natalia Wilk i Tomasz Momotto właśnie oni stworzyli kalejdoskop brzmień i odkurzyli nieco zapomniane, lecz nadal najpiękniejsze ballady świata.

 

ARTYŚCI:

NATALIA WILK - wokalistka, nauczyciel śpiewu, magister sztuki muzycznej, absolwentka wokalistyki na kierunku Jazz i muzyka estradowa. Jest wykładowcą na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Miała okazję sprawdzić się w różnorodnych przedsięwzięciach muzycznych oraz repertuarze, począwszy od piosenki literackiej i aktorskiej przez wielogłosowe brzmienia, muzykę jazzową i rozrywkową, do żywiołowych aranżacji. Poznała specyfikę zawodu wokalisty, gromadząc doświadczenie w muzycznych projektach i koncertach oraz współpracując z osobami z branży artystycznej. Dało jej to możliwość intensywnego i wszechstronnego rozwoju w zawodzie muzyka. Występowała u boku znanych artystów między innymi: Krystyny Prońko, Włodka Pawlika, Marka Stefankiewicza, Marcina Pospieszalskiego, Tomasza Momota, Doroty Miśkiewicz, Kayah, Kuby Badacha, Sławka Uniatowskiego, Krzysztofa Cugowskiego, Piotra Cugowskiego, Artura Gadowskiego, Beaty Kozidrak, Urszuli, Kasi Cerekwickiej, Piotra Schmidta, Klary. Na stałe współpracuje i współtworzy projekty z Arturem Gadowskim, Włodkiem Pawlikiem oraz Tomaszem Momotem. Obecnie pracuje nad debiutancką płytą. Odznaczona Medalem 700 -lecia Miasta Lublin.

 

Wilk Momot

 

RANKING WSPÓLNOTY „WYDATKI JST NA KULTURĘ”


Podczas uroczystego wieczoru tradycyjnie uhonorujemy laureatów nowego rankingu WSPÓLNOTY.

Pieniądze wydawane przez samorządy na kulturę przekładają się na budowę pozytywnego wizerunku, popularność wśród turystów ale przede wszystkim pomagają integrować mieszkańców. Najnowszy ranking PST WSPÓLNOTA poświęcony jest wydatkom JST na utrzymanie oraz stworzenie odpowiedniej bazy kulturalnej. Dane finansowe zebrane i opracowane zostały przez zespół ds. Statystyki Kultury Narodowego Centrum Kultury na podstawie sprawozdań budżetowych przekazywanych do Ministerstwa Finansów. Uwzględniliśmy łączną kwotę z lat 2015-2016 z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wydatki zostały przeliczone na osobę. Pozycja samorządów w rankingu zależy zatem od tego ile wydano na kulturę w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2015-2016.

MinicipiumLublin - współorganizator konferencji

Lublin
 
 

 

Do pobrania :

Współorganizatorzy :

Minicipium Lublin

Patronat Honorowy:

prezydent miasta lublin Ministerstwo CyfryzacjiSławomir Sosnowski LubelskieFormin

Partnerzy

pcss revas wit becreo scottiego pr remi el TalentowiSKO GrupaBPS elPROGRA Unia Metropolii Polskich IBE KE mentor myBoardbusiness oigiodo nauProData cloudpoint wibmws LIBRUS cpe WK Learnetic Microsoft Runmageddon CPPC nask ose

Partnerzy medialni

pr pr nowy tydzien polskie radio gazeta wyborcza TVP3 Lublin panorama lubelska dziennikwschodni