keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Alina Kozińska-Bałdyga

Prezes Zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych

W działalności publicznej łączy wiedzę archeologiczną, organizacji i zarządzania, nauk społecznych zdobytą w czasie studiów na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Nauk Społecznych IFIS PAN, z praktycznym doświadczeniem – przewodniczącej samorządów klasowych i szkolnych, prezeski małej spółdzielni mieszkaniowej, nauczycielki w liceach ogólnokształcących i wykładowczyni Kolegium Nauczycielskiego. W 1989 uczestniczyła w zakładaniu szkoły społecznej w ramach Społecznego Towarzystwa Oświatowego i w ruchu wprowadzającym edukację włączającą dzieci o specjalnych potrzebach do szkół masowych. W 1999 roku współtworzyła Federację Inicjatyw Oświatowych. Federacja sprzeciwiała się likwidacji małych szkół i zaproponowała model szkoły wiejskiej prowadzonej przez lokalne stowarzyszenia. Obecnie członek Mazowieckiej Rady Oświatowej, w której upowszechnia postulaty organizacji pozarządowych. Jest też ekspertką d.s. edukacji w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Prywatnych.

Współpraca samorządów, organizacji pozarządowych i biznesu to gwarancja sukcesu systemu oświaty.

projekt i wykonanie Interactive Technology