keyboard_arrow_up
Ogólnopolska Konferencja Samorządu i oświaty

Prelegenci XI Ogólnopolska Konferencja Samorządu i oświaty

Adam Prus

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Oświaty Lubelskiej

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, ZWWF w Białej Podlaskiej – wychowanie fizyczne, Politechniki Lubelskiej – zarządzanie i marketing oraz Master of Business Administration. Od 2003 nauczyciel, od 2010 roku zastępca dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Autor kilkunastu szkoleń oraz wykładów z zakresu współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi oraz źródeł finansowania trzeciego sektora. Praktyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Oświaty Lubelskiej, członek Zarządu Stowarzyszenia Chóralnego „Kantylena”. Koordynator kilkudziesięciu projektów, w tym międzynarodowych realizowanych w partnerstwie szkół z organizacjami pozarządowymi. Członek rady programowej Forum Lubelskich Dyrektorów.

projekt i wykonanie Interactive Technology