keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Agata Saracyn

Komisja UMP ds. Edukacji

Koordynatorka prac komisji i zespołów problemowych Unii Metropolii Polskich, w tym ds. edukacji, społeczeństwa obywatelskiego oraz migracji i integracji.

Doświadczenie pracy z samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi zdobyła pracując w Ośrodku Konsultacji i Dialogu Społecznego warszawskiego ratusza. Z wykształcenia geografka. Od wielu lat koncentruje swoją uwagę zawodową na największych polskich miastach oraz obszarach  metropolitalnych, promując pogląd, że „edukacja jest najważniejsza”.

projekt i wykonanie Interactive Technology