keyboard_arrow_up
Ogólnopolska Konferencja Samorządu i oświaty

Prelegenci XI Ogólnopolska Konferencja Samorządu i oświaty

Avatar

Agnieszka Jabłońska

Dyrektor, Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Kursy kwalifikacyjne:

 • Edukator wychowania przedszkolnego, Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego „Partner” w Zabrzu, 2002 r.
 • Przewodnicząca Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce w Olsztynie,
 • Przewodnicząca Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, powołanej przez Prezydenta Miasta Olsztyn, Przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie Miasta Olsztyna od 2014 roku.

Pełnione funkcje:

 • Członek Rady Konsultacyjno-Doradczej przy Katedrze Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
 • Członek Zespołu Pedagogiki Specjalnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.
 • Funkcje doradcze i eksperckie w systemie oświaty – zespół ds.. szkolnictwa specjalnego w MEN. Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.
 • Ekspert przy ocenie merytorycznej wniosków składanych do centrali Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Osiągnięcia naukowo – akademickie:

 • Jestem promotorem ponad 200 prac dyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej.

Publikacje:

 • Jabłońska A., Nosarzewska S. (2010): Nowatorskie działania terapeutyczno – edukacyjne na rzecz osób z autyzmem. [w:] Przybylińska S. (red.): Pedagogika specjalna – tak wiele pozostaje dla nas tajemnicą. UWM, Olsztyn.
 • Wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem. Kształcenie specjalne i integracyjne – Olsztyn 1999.

Konferencje naukowe. Wystąpienia min.:

 • Temat wystąpienia: Dzieci i młodzież z wielozakresowymi niepełnosprawnościami – poszukiwanie wspólnej drogi dla teorii i praktyki pedagogiki specjalnej (współautor Nosarzewska S.) Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu: Dyskursy Pedagogiki Specjalnej: Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością. Stare Jabłonki 28-30 maj 2008.
 • Temat wystąpienia – Kierunki pracy z dzieckiem autystycznym – rola osobistego asystenta. Konferencja pn.: Autyzm od dzieciństwa do dorosłości. Ciechanów 2009.
 • Temat wystąpienia – „Inny czy prawdziwy człowiek – o rozumieniu dzieci z autyzmem w środowisku szkolnym i przedszkolnym”. Warszawa, 2015 rok, XVII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli.
projekt i wykonanie Interactive Technology