keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Andrzej Wasilewski

Trener w projekcie UE „Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dzieckiem do lat 3”

Urodził się  11 sierpnia 1964 roku w Mławie. Studiował na Wyższej Szkole pedagogicznej w Olsztynie, Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Od 1990 roku pracował w samorządzie terytorialnym jako sekretarz gminy, sekretarz miasta, skarbnik gminy i skarbnik powiatu. Był inspektorem kontroli RIO w Olsztynie, wykładał rachunkowość podatkową oraz kontrolę zarządczą i audyt w Wyższej Szkole informatyki i Zarządzania w Olsztynie. Prowadził własną firmę szkoleniową realizującą szkolenia w programach współfinansowanych środkami UE w zakresie podnoszenia kompetencji kadr jednostek samorządowych. Jako współpracownik Gazety Prawnej oraz Wspólnoty pisał artykuły z dziedziny zarządzania oświatą, finansowania oświaty i finansów publicznych JST. Brał także udział w panelach dyskusyjnych na ogólnopolskich konferencjach organizowanych przez wydawców tych tytułów. Pracował na rzecz sądów w Olsztynie, Zamościu, Lublinie, Bydgoszczy, Warszawy, Suwałk i Gdańska jako biegły sądowy z zakresu rachunkowości budżetowej i finansów publicznych. Obecnie trener w projekcie UE „Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dzieckiem do lat 3”

projekt i wykonanie Interactive Technology