keyboard_arrow_up
Ogólnopolska Konferencja Samorządu i oświaty

Prelegenci XI Ogólnopolska Konferencja Samorządu i oświaty

Dorota Cieślik

Zastępca Prezydenta, Urząd Miasta Chełm

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – Instytutu Wychowania Artystycznego. Ponadto ukończyła Studia Podyplomowe UMCS w Lublinie, Kierunek Wychowanie Plastyczne, Studia Podyplomowe UMCS w Lublinie, Kierunek Polityka Edukacyjna, Studia Podyplomowe Akademia Ekonomiczno-Hutnicza w Warszawie, Kierunek Master of Business Administration.

Posiada ponad 35 letni staż pracy pedagogicznej, to nauczyciel dyplomowany oraz ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli,  egzaminator egzaminu maturalnego w zakresie  historii sztuki. Trener i edukator w kształceniu  dorosłych.

W latach 1998 – 2004 pełniła funkcję  wizytatora Kuratorium  Oświaty w Lublinie. Przez 13 lat tj. do roku 2017 sprawowała funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Chełmie oraz funkcję konsultanta kadry kierowniczej w Lubelskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.

Od roku 2019 podjęła pracę w samorządzie przyjmując obowiązki dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu w UM Chełm a od lutego 2020 roku pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Chełm.

W swoim dorobku zawodowym wielokrotnie nagradzana, najbardziej znaczące
z nich to:

  • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000)
  • Srebrny Krzyż Zasługi -Odznaczenie za zasługi dla Rzeczypospolitej (2009)
  • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (2009)
  • Medal „Pro Patria” (2012)
  • Nagroda Ministra Edukacji ( 2012)
  • Złota Odznaka za Zasługi dla Związku Sybiraków (2016)
projekt i wykonanie Interactive Technology