keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Dorota Cieślik

Zastępca Prezydenta Miasta Chełm

W latach 1998 – 2004 pełniła funkcję  wizytatora Kuratorium  Oświaty w Lublinie, przez  13 lat , tj. do roku 2017 pełniła funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Chełmie, pełniła również funkcję konsultanta kadry kierowniczej  w Lubelskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.

Od roku 2019 podjęła pracę w samorządzie przyjmując obowiązki dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu w UM Chełm, od lutego 2020 roku pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Chełm.

W swoim dorobku zawodowym wielokrotnie nagradzana, najbardziej znaczące z nich to:

  • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000)
  • Srebrny Krzyż Zasługi (2009)
  • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (2009)
  • Medal „Pro Patria” (2012)
  • Nagroda Ministra Edukacji ( 2012)
  • Złota Odznaka za Zasługi dla Związku Sybiraków (2016)
projekt i wykonanie Interactive Technology