keyboard_arrow_up
Ogólnopolska Konferencja Samorządu i oświaty

Prelegenci XI Ogólnopolska Konferencja Samorządu i oświaty

dr Dorota Dykalska

Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

Psycholożka, doktor nauk społecznych w zakresie Psychologii, nauczycielka dyplomowana i akademicka. Zajmuje się diagnozą dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzi konsultacje dla rodziców w sprawach wychowawczych. Pracuje z dziećmi w kierunku rozwijania ich kompetencji społecznych i wspierania rozwoju emocjonalnego oraz poznawczego. Certyfikowana terapeutka metody Instrumental Enrichement oraz Instrumental Enrichement Basic. Prowadzi mediacje jako metodę rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych, rodzic- nastolatek, nauczyciel – rodzic, nauczyciel – uczeń. Pracuje terapeutycznie w duchu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Trójmieście. Interesuje się zagadnieniami wpływu reklamy i kultury konsumpcji na rozwój dzieci i ich rodzin.

Aktywna członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii Edukacji oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

projekt i wykonanie Interactive Technology