keyboard_arrow_up
Ogólnopolska Konferencja Samorządu i oświaty

Prelegenci XI Ogólnopolska Konferencja Samorządu i oświaty

Avatar

Dorota Kret

Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Lublinie

Od ponad 30 lat pracuje z młodzieżą niepełnosprawną.

Jest specjalistą w zakresie tyflopedagogiki, surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki oraz w pracy z uczniem ze spektrum Autyzmu. Pełniła funkcję eksperta ds. edukacji włączającej w pilotażowym projekcie „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie”.

projekt i wykonanie Interactive Technology