keyboard_arrow_up
Ogólnopolska Konferencja Samorządu i oświaty

Prelegenci XI Ogólnopolska Konferencja Samorządu i oświaty

dr Grzegorz Szczuka

Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego, Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Menedżer z 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami z zakresu komunikacji marketingowej oraz w budowaniu efektywnych struktur organizacyjnych; od 10 lat związany zawodowo z gdańskim samorządem lokalnym, gdzie odpowiadał dotąd za obszar edukacji, polityki i pomocy społecznej, zdrowia publicznego oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi, seniorami i osobami z niepełnosprawnościami.

Współtwórca wielu strategii „branżowych” oraz strategii rozwoju miasta Gdańska; obecnie dyrektor centrum usług wspólnych w Gdańsku i koordynator programu rozwojowego Wspólne Miasto do Strategii Gdańsk 2030+; członek komisji społeczno-gospodarczej Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, gdzie pracuje m.in. nad strategią rozwoju ponadlokalnego do roku 2030 oraz gremiów doradczych prezydenta miasta Gdańska czy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej; członek Rady Pracodawców Pomorza. Pełnomocnik ds. społeczno-gospodarczych Wojewody Pomorskiego.

Doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, nauczyciel akademicki – współpracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Uczelni Łazarskiego. W pracy naukowej skoncentrowany na zagadnieniach zarządzania rozwojem JST i procesami komunikacji marketingowej sektora publicznego z interesariuszami.

projekt i wykonanie Interactive Technology