keyboard_arrow_up
Ogólnopolska Konferencja Samorządu i oświaty

Prelegenci XI Ogólnopolska Konferencja Samorządu i oświaty

dr hab. inż Tomasz Rymarczyk

Profesor Akademii WSEI, Dyrektor Instytutu Informatyki i Innowacyjnych Technologii, Dyrektor Szkoły Doktorskiej oraz Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Netrix S.A

Profesor Lubelskiej Akademii WSEI, Dyrektor Instytutu Informatyki i Innowacyjnych Technologii, Dyrektor Szkoły Doktorskiej oraz Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Netrix S.A. Ekspert NCBR, Horyzont Europa, MEN, członek grupy roboczej ds. krajowych inteligentnych specjalizacji.

Realizował szereg projektów badawczych i wdrożeniowych związanych z zastosowaniem algorytmów sztucznej inteligencji. Aktywnie współpracuje z jednostkami biznesowymi i naukowymi w kraju i za granicą, prowadząc badania, opracowując innowacyjne rozwiązania, studia wykonalności oraz przygotowując wdrożenia nowoczesnych technologii Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zagadnień z zakresu informatyki, zarządzania i nowoczesnych technologii, w szczególności nieinwazyjnych technik obrazowania, modelowania numerycznego, przetwarzania i analizy obrazów, NLP, NLU, tomografii, inżynierii oprogramowania, inżynierii wiedzy, sztucznej inteligencji i złożonych systemów informatyczno-technologicznych. Jest autorem ponad 500 publikacji naukowych, monografii, artykułów konferencyjnych i wielu patentów. Został zaliczony przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z Elsevier i SciTech do prestiżowego grona TOP 2% najbardziej wpływowych osób nauki na świecie za całą swoją działalność naukową oraz za lata 2019, 2020, 2021 i 2022.

projekt i wykonanie Interactive Technology