keyboard_arrow_up
Ogólnopolska Konferencja Samorządu i oświaty

Prelegenci XI Ogólnopolska Konferencja Samorządu i oświaty

Avatar

dr n. o zdr. Agnieszka Kotwica

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Absolwentka AWF w Warszawie kierunek nauczycielski. Od 1994 roku jestem zatrudniona na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w SWFiS, początkowo na stanowisku instruktora wf, obecnie na stanowisku profesor uczelni. Od początku pracy na uczelni bardzo zaangażowałam się w pracę dydaktyczną i sportową prowadzoną przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Jestem współautorką programów nauczania przedmiotów: wychowanie fizyczne, teoria i praktyka wychowania fizycznego, teoria i praktyka aktywności fizycznej, rehabilitacja i aktywność ruchowa w środowisku wodnym, kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, kształtowanie sylwetki i postawy ciała. Jestem członkiem Wydziałowego Zespołu ds. rozwoju i ewaluacji kadry dydaktycznej i studentów oraz  członkiem Zespołu ds. URSA na UM Lublin. Jestem trenerem siatkarskiej drużyny kobiet na UM Lublin.   

W 2016 roku uzyskałam tytuł doktora nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Od 2017 roku pełnię funkcję kierownika Studium WFiS.

W 2019 r.  w uznaniu za wkład i zaangażowanie w rozwój Akademickiego Związku Sportowego w Lublinie oraz zasługi na rzecz promocji sportu na uczelniach wyższych Lubelszczyzny zostałam odznaczona Medalem Unii Lubelskiej.

Od 2019 r. jestem czynnie działającym członkiem Rady Naukowej w Fundacji Neuron Plus . Fundacja zajmuje się min. Promowaniem sportu wśród osób z niepełno sprawnościami.

W 2020 roku zostałam odznaczona Srebrną odznaką Akademickiego Związku Sportowego za zaangażowanie na rzecz popularyzowania kultury fizycznej wśród studentów. 

W 2021 r. została przyznana mi Nagroda Rektora I stopnia w uznaniu moich osiągnięć w obszarze dydaktycznym

projekt i wykonanie Interactive Technology