keyboard_arrow_up
Ogólnopolska Konferencja Samorządu i oświaty

Prelegenci XI Ogólnopolska Konferencja Samorządu i oświaty

Edyta Dubel-Klecha

Kierownik Oddziału Naboru i Oceny Projektów, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Pracownik samorządowy, kierownik Oddziału Naboru i Oceny Projektów w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku administracja, ukończyła również na tej uczelni podyplomowe studia z zakresu zarządzania funduszami unijnymi i praw UE. Zawodowo od 2009 r. związana z obszarem funduszy unijnych, początkowo, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z ramienia wnioskodawców, przygotowywała dokumentację niezbędną do aplikowania o środki. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania procedury wyboru projektów do dofinansowania w ramach EFS jako pracownik Urzędu Marszałkowskiego, w tym pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów. Prowadzi szkolenia dla potencjalnych Wnioskodawców oraz członków Komisji Oceny Projektów.

projekt i wykonanie Interactive Technology