keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Grażyna Burek

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu

Związała się z oświatą w 1992r. jako nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz innowacyjnego przedmiotu – kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej, pełniąc w szkole funkcję wychowawcy klasy, opiekuna samorządu uczniowskiego, licznych kół zainteresowań oraz funkcję przewodniczącej zespołu samokształceniowego. Od stycznia 2017r. pełni funkcję zastępcy naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu. Grażyna Burek prowadzi zajęcia ze słuchaczami publicznych i niepublicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli, w tym warsztaty i zajęcia teoretyczne na kursach kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania oświatą. Dba też o rozwój własny, podnosząc kwalifikacje zawodowe podczas kursów, warsztatów, webinarów i  studiów podyplomowych – zarządzanie w oświacie; mediacje sądowe i pozasądowe oraz kursów kwalifikacyjnych – nadzór pedagogiczny; zarządzanie projektami PRINCE 2. Jej zawodowe przesłanie zawarte jest w stwierdzeniu, że to samorządy jako organy prowadzące kształtują lokalną oświatę, podejmując szereg działań wpływających na stałe podnoszenie jakości świadczonych usług edukacyjnych, co ściśle wiąże się z wydatkowaniem środków publicznych nie tylko w sposób oszczędny i zasadny ale przede wszystkim celowy.

projekt i wykonanie Interactive Technology