keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Iwona Nowakowska

Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania ds. projektów i programów edukacyjnych, Urząd Miasta Lublin

Legitymuje się 17-letnim stażem pracy w oświacie, w tym 3-letnim stażem pracy w szkole oraz 14-letnim stażem pracy w charakterze pracownika samorządowego w Wydziale Oświaty  i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

Wieloletni praktyk w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój oświaty, a także wdrażaniu projektów europejskich oraz programów rządowych i samorządowych z zakresu edukacji. Inicjatorka utworzenia portalu internetowy pn. Stawiamy na zawodowców.

Pełniła rolę koordynatora lokalnego przy opracowaniu  Diagnozy i planu rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim do roku 2025. Była członkiem Tematycznej Grupy Roboczej w obszarze Edukacji w ramach tworzenia  Strategii Lublin 2030.

Była wykładowcą z zakresu unijnych programów wspierania oświaty na studiach podyplomowych z Zarządzania oświatą – Menadżer oświaty.

 Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Master of Business Administration, Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji, Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami europejskimi oraz Doradztwo zawodowe.

projekt i wykonanie Interactive Technology