keyboard_arrow_up
Ogólnopolska Konferencja Samorządu i oświaty

Prelegenci XI Ogólnopolska Konferencja Samorządu i oświaty

Mariusz Banach

Mariusz Banach

Zastępca Prezydenta ds. oświaty i wychowania, Urząd Miasta Lublin

Urodził się w 1969 roku w Lublinie. Doktor socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1992 roku nauczyciel, w latach 1997 – 2006 był felietonistą Radia Plus Lublin i Radia”eR”. Od 2004 do 2006 roku wykładowca w katedrze socjologii KUL.  Od 2006 do 2018 roku pełnił funkcję Radnego Rady Miasta Lublin; w 2010 roku został powołany na Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Lublin. Członek rady interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Za działalność edukacyjną został nagrodzony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest autorem licznych publikacji naukowych i publicystycznych, w tym współautorem kilku podręczników.

projekt i wykonanie Interactive Technology