keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Mateusz Krajewski

Prezes, Ogólnopolski Operator Oświaty

Z Fundacją związany od 2002 r. Odpowiada za bieżące funkcjonowanie Fundacji, realizuje program rozwoju sieci fundacyjnych placówek edukacyjnych. Jako członek zarządu koordynował i nadzorował otwarcie kilkuset placówek oświatowych i opiekuńczych na terenie siedmiu województw w Polsce: szkół, przedszkoli, punktów przedszkolnych i żłobków, tym samym zapewniając opiekę i edukację kilkunastu tysiącom dzieci w całej Polsce. Jest inicjatorem działań Fundacji również w innych obszarach: doradztwie zawodowym, szkoleniach, poradnictwie prawnym. Jest pomysłodawcą koncepcji projektowych realizowanych przez Fundację od 2005 roku, na które zostały pozyskane dotacje ze źródeł samorządowych i rządowych, a także z funduszy unijnych, w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Od wielu lat jest stałym uczestnikiem debat, szkoleń i międzynarodowych konferencji oraz komisji m.in. w latach 2005 – 2015 członek komisji ekspertów konkursów grantowych Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Za zasługi na rzecz oświaty i wychowania otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia m.in.: w 2016 r. wyróżnienie „Lider w edukacji” przyznany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, w 2014 r. Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w 2011 r. Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej oraz w 2008 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej.

projekt i wykonanie Interactive Technology