keyboard_arrow_up
Ogólnopolska Konferencja Samorządu i oświaty

Prelegenci XI Ogólnopolska Konferencja Samorządu i oświaty

prof. dr hab. Zenon Gajdzica

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Główne kierunki badań: edukacja włączająca, przemiany edukacji specjalnej, edukacja i socjalizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, metodologia badań społecznych.

Autor / współautor 12 monografii, m.in. Inclusive Education of Learners with Disability – the Theory versus Reality. Peter Lang, 2020 (współautorzy R. William, M. Potměšil, G. Ling); Mental Health and Quality of Life of Adolescents with Physical, Intellectual and Developmental Disabilities. Perspectives of Parents and Children. Routledge 2024 (współautorki S. Byra, A. Kołodziej-Zaleska, K. Rutkowska, D. Dzienniak-Pulina).

Redaktor i współredaktor 25 prac zwartych, autor ponad 200 artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych. Od 2015 roku członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Koordynator / kierownik kilku projektów finansowanych, m.in. przez MEN, NCIBR.

projekt i wykonanie Interactive Technology