keyboard_arrow_up
Ogólnopolska Konferencja Samorządu i oświaty

Prelegenci XI Ogólnopolska Konferencja Samorządu i oświaty

Wiesława Stec

Członek Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Nauczyciel z wieloletnim stażem z przedmiotów: informatyka, podstawy przedsiębiorczości oraz doradca zawodowy. 

Od wielu lat zaangażowana w działalność związków zawodowych NSZZ „Solidarność” na poziomie wojewódzkim i krajowym, pełniąc funkcję Przewodniczącej Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania  w Lublinie oraz członka Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Związek zawodowy jest organizacją, która pozwala na wymianę doświadczeń z nauczycielami oraz instytucjami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie polskiego systemu oświaty. Nasze ogromne doświadczenie oparte na codziennej i systematycznej pracy, wielokrotnie już przyczyniło się do poprawy jakości systemu polskiej edukacji. Przed mami ogromne zadanie w celu odbudowania prestiżu polskiego nauczyciela, wypracowania odpowiednich standardów pracy i płacy w dobie szybko postępującego systemu cyfryzacji polskiej szkoły.

projekt i wykonanie Interactive Technology