keyboard_arrow_up
Edukacja przyszlości

Program Dzień II Edukacja przyszlości

Ścieżki tematyczne ( XI Ogólnopolska Konferencja Samorządu i oświaty)

09:00 - 10:00

DEBATA 9:00-10:00
Finansowanie inwestycji oświatowych – w poszukiwaniu nowych rozwiązań
DEBATA 9:00-10:00
Cyfrowa ewolucja zarządzania oświatą
DEBATA 9:00-10:00
Nowoczesne pomoce naukowe dla uczniów
DEBATA 9:00-10:00
Sztuczna inteligencja w szkole – wsparcie dla nauczyciela

10:00 - 10:15

10:00-10:15
Przerwa kawowa

10:15 - 11:15

DEBATA 10:15-11:15
Subwencja oświatowa a koszty realizacji zadań
WYSTĄPIENIE 10:15-10:30
Zintegrowany System Kwalifikacji
WYSTĄPIENIE 10:15-10:45
Synergia dla przyszłości – efektywne partnerstwo samorządów i szkół dla aktywizacji uczniów
DEBATA 10:15-11:15
Zagrożenia, przed jakimi stajemy wobec rozwoju sztucznej inteligencji
WYSTĄPIENIE 10:30-10:45
Jak placówki oświatowe mogą pozyskać dodatkowe środki na rozwój i wyposażenie?
WYSTĄPIENIE 10:45-11:15
Po co szkole stowarzyszenie albo fundacja?
10:45-11:15
Biblioteka jako miejsce nowoczesnej edukacji

11:15 - 11:30

11:15-11:30
Przerwa kawowa

11:30 - 12:30

WYSTĄPIENIE 11:30-12:00
Miejsce wychowania przedszkolnego w finansowaniu oświaty – dylematy i propozycje rozwiązań
DEBATA 11:30-12:30
Nowoczesny dyrektor szkoły i przedszkola
DEBATA 11:30-12:30
Problemy uczniów – jak rozwijać indywidualne podejście?
WYSTĄPIENIE 11:30-12:00
Pomoc dla nauczycieli – jak i gdzie poznać możliwości AI?
WYSTĄPIENIE 12:00-12:30
Finansowanie szkół specjalnych może zależeć od interpretacji przepisów
12:00-12:30
Technologia a Edukacja. Ewolucja, która stała się rewolucją

12:30 - 12:45

12:30-12:45
Przerwa kawowa

12:45 - 13:45

DEBATA 12:45-13:45
Fundusze europejskie na finansowanie oświaty
DEBATA 12:45-13:45
Zarządzanie szkołą w dobie rozwoju edukacji włączającej
DEBATA 12:45-13:45
Szkoła jako miejsce nauki zdrowego trybu życia
WYSTĄPIENIE 12:45-13:45
W jaki sposób sztuczna inteligencja może pomóc w administrowaniu szkołami?

13:45 - 14:30

13:45-14:30
Lunch

Ścieżki tematyczne ( XI Ogólnopolska Konferencja Samorządu i oświaty)

projekt i wykonanie Interactive Technology