keyboard_arrow_up
Edukacja przyszlości

Program Dzień II Edukacja przyszlości

Ścieżki tematyczne ( X Ogólnopolska Konferencja Samorządu i oświaty)

09:00 - 10:00

PANEL I 9:00-10:00
Oświatowe centra usług wspólnych
PANEL I 9:00 - 10:00
Gdzie szukać środków na finansowanie inwestycji oświatowych?
PANEL I 9:00 -10:00
Kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli
PANEL I 9:00 -10:00
Nowoczesne pomoce do nauki przedszkolnej

10:00 - 10:10

10:00 -10:10
Przerwa kawowa

10:10 - 11:10

PANEL II 10:10 -11:10
Smart school
PANEL II 10:10 -11:10
Finansowanie zadań oświatowych
PANEL II 10:10 -11:10
Debata „nauczycieli roku”
PANEL II 10:10 -11:10
Przedszkolak w cyberświecie. Zagrożenia i sposoby ochrony

11:10 - 11:30

11:10 -11:30
Przerwa kawowa

11:30 - 12:30

PANEL III 11:30 -12:30
Żywienie w placówkach oświatowych
PANEL III 11:30 -12:30
Digitalizacja oświaty – komputery dla czwartoklasistów i dla nauczycieli
PANEL III 11:30 -12:30
Edukacja włączająca – czy praktyka nadąża za przepisami?
PANEL III 11:30 -12:30
W poszukiwaniu środków na modernizację placówki i rozwój nauczycieli

12:30 - 12:45

12:30 - 12:45
Przerwa kawowa

12:45 - 13:45

PANEL IV 12:45 -13:45
Architektura i wyposażenie – przykłady dobrych praktyk
PANEL IV 12:45 -13:45
Subwencja oświatowa 2023
PANEL IV 12:45 - 13:45
Pomoc psychologiczna – potrzebna już od przedszkola?
WYKŁAD 12:45 - 13:45
Odwrócona piramida, czyli konieczna zmiana paradygmatu edukacyjnego

13:45 - 14:30

13:45 - 14:30
Obiad

Ścieżki tematyczne ( X Ogólnopolska Konferencja Samorządu i oświaty)

projekt i wykonanie Interactive Technology