keyboard_arrow_up
 Edukacja przyszlości

Edukacja przyszłości Czego środowisko oczekuje od nowego MEiN?

Czego środowisko oczekuje od nowego MEiN?

  • Dzień 1
  • 20.03.2024 r.
  • Godzina: 11:00 -12:00
  • adekwatność systemu finansowania oświaty do zakresu zadań oświatowych jst
  • podstawa programowa a ramowe plany nauczania
  • dostosowanie systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli do potrzeb kadrowych szkół

Moderator

Ewa Dumkiewicz-Sprawka

Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania, Urząd Miasta Lublin

Prelegenci

Avatar

Mariusz Banach

Zastępca Prezydenta ds. oświaty i wychowania, Urząd Miasta Lublin

Anna Grygierek

Burmistrz, Urząd Miejski w Strumieniu

Wiesława Stec

Członek Prezydium, Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

Grzegorz Michalczyk

Dyrektor, Oświata Miejska w Otwocku

projekt i wykonanie Interactive Technology