keyboard_arrow_up
 Edukacja przyszlości

Edukacja przyszłości Czego środowisko oczekuje od nowego MEN?

Czego środowisko oczekuje od nowego MEN?

  • Dzień 1
  • 20.03.2024 r.
  • Godzina: 10:45-12:00
  • adekwatność systemu finansowania oświaty do zakresu zadań oświatowych JST
  • podstawa programowa a ramowe plany nauczania
  • dostosowanie systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli do potrzeb kadrowych szkół

Moderator

Ewa Dumkiewicz-Sprawka

Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania, Urząd Miasta Lublin

Prelegenci

Mariusz Banach

Mariusz Banach

Zastępca Prezydenta ds. oświaty i wychowania, Urząd Miasta Lublin

Anna Grygierek

Burmistrz, Urząd Miejski w Strumieniu

Wiesława Stec

Członek Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Grzegorz Michalczyk

Dyrektor, Oświata Miejska w Otwocku

Urszula Woźniak

Wiceprezes Zarządu Głównego, Związek Nauczycielstwa Polskiego

projekt i wykonanie Interactive Technology