keyboard_arrow_up
 Edukacja przyszlości

Zarządzanie Zarządzanie szkołą w dobie rozwoju edukacji włączającej

Zarządzanie szkołą w dobie rozwoju edukacji włączającej

  • Dzień 2
  • 21.03.2024 r.
  • Godzina: 12:45-13:45
  • Zarządzanie
  • jak realizować zalecenia wynikające z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia
  • kiedy i w jakim wymiarze zatrudniać nauczyciela wspomagającego bądź pomoc nauczyciela
  • jak zorganizować wsparcie dla edukacji włączającej

Moderator

Mirosław Jarosiński

Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania, Urząd Miasta Lublin

Prelegenci

Beata Jachimczak

dr hab.prof. UAM w Poznaniu

Avatar

Jarosław Kotliński

Naczelnik Wydziału Edukacji, Urząd Miasta Kutno

Avatar

Dorota Kret

Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Lublinie

Avatar

Marek Błaszczak

Dyrektor, Zespół Szkół nr 13 w Lublinie

projekt i wykonanie Interactive Technology