(22) 242 80 55
  konferencje@municipium.com.pl

Tomasz Andrukiewicz

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2006 roku Prezydent Miasta Ełku, wcześniej Starosta Ełcki, członek Zarządu Powiatu Ełckiego, inspektor w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim. Założyciel i członek licznych organizacji pozarządowych. Czynnie angażuje się w rozwój miasta i regionu, m. in. wykorzystując możliwości jakie dało państwu polskiemu wejście do Unii Europejskiej. Nieustannie – wraz z zespołem wykwalifikowanych współpracowników – pozyskuje fundusze zewnętrzne, zgodnie z wcześniej przyjętą strategią rozwoju miasta. Poprzez szereg działań rewitalizujących miasto w sensie gospodarczym, ekonomiczno-społecznym, przestrzennym, kulturowym i sportowo-turystycznym, podnoszących jakość życia mieszkańców – promując miasto, powiat i region północno - wschodniej Polski – stworzył wraz ze współpracownikami silną markę, rozpoznawalną w kraju i za granicą. Promotor i propagator działań z zakresu zastosowania nowoczesnych technologii w zarządzaniu miastem. Wielokrotnie nagradzany, otrzymał liczne tytuły i wyróżnienia, odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP. Członek Zarządu Związku Miast Polskich, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin „EGO Kraina Bociana”.

Dariusz Andrzejewski

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni, nauczyciel dyplomowany z 25-letnim stażem, studia podyplomowe w zakresie informatyki, trener w projektach związanych z edukacją multimedialną, wykorzystaniem technologii informatycznych w szkole. Opiekun merytoryczny uczniów biorących udział w ogólnopolskich konkursach informatycznych, inicjator wdrożenia w szkole innowacyjnych programów „Szkoła Zarządzająca Wiedzą”, „Eduscience”, „Matematyka Innego Wymiaru”, „Nauka Programowania w Baltie”, „Programowanie i majsterkowanie”. Zorganizował pierwszą w Wielkopolsce mobilną pracownię komputerową opartą na technologii Classmate PC. Organizator cyklicznych konferencji, seminariów i warsztatów „Lepsza Edukacja” dla nauczycieli oraz władz oświatowych, promujących stosowanie nowoczesnych technologii w edukacji. Uczestnik ogólnopolskich targów edukacyjnych, w których uczniowie SSP nr 6 z Wrześni prezentowali umiejętności Wzorcowej Klasy. Prowadzący wraz uczniami warsztaty podczas Konferencji WCCE oraz IwE 2013 w Toruniu. Odznaczony medalem KEN, laureat nagrody TOP 3 Mężczyźni w Edukacji. Członek Rady do Spraw Informatyzacji Edukacji przy MEN.

Dorota Babiak-Kowalska

Zastępca Redaktora Naczelnego PST WSPÓLNOTA
.

Mariusz Banach

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
Radny Rady Miasta Lublin, Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania zostanie powołany na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin - zajmie się zarządzaniem oświatą. Mariusz Banach urodził się w 1969 r. w Lublinie, jest magistrem teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na tej uczelni uzyskał doktorat z socjologii. Od 1992 r. jest nauczycielem katechetą, w latach 2004-2006 był wykładowcą w katedrze socjologii KUL. Od 2006 do 2017 roku był Radnym Rady Miasta Lublin, od 2010 pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania RML. Za działalność edukacyjną został nagrodzony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Adam Błaszko

Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej i Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie,
radca prawny, wcześniej członek samorządowego kolegium odwoławczego, były pracownik izby i urzędu skarbowego, autor komentarza do ustawy o finansach publicznych i innych publikacji z zakresu finansów samorządu terytorialnego.

Robert Burzycki

Doświadczony menadżer z sektora usług budowlanych.
Członek Instytutu Rozwoju Infrastruktury Sportowej. Od 12 lat związany z TAMEX Obiekty Sportowe S.A., lidera branży budownictwa sportowego, obecnie Wiceprezes Zarządu Spółki.

Lidia Chmielewska

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie Wesołej.
Magister ekonomii, nauczyciel matematyki. Szkoła, którą kieruje osiąga bardzo dobre wyniki edukacyjne. Od lat posiada Międzynarodowy Certyfikat Jakości ISO, przechodząc pozytywnie kolejne certyfikacje. Skupia grono pedagogiczne w działaniach na rzecz środowiska. Szkołę wyróżniają: podejmowane projekty historyczne: wydana książka „Ocalić od zapomnienia... wspomnienia zesłańców Sybiru.”gromadzone dokumenty w projekcie „ Archiwa przełomu” i działania w projekcie „Młodzi dla wolności” działania na rzecz rozwoju demokracji, ekologii, wolontariatu, promocji zdrowia, innowacje pedagogiczne, praca na rzecz praktycznego szkolenia studentów uczelni pedagogicznych, poprzez umożliwianie realizacji studenckich praktyk pedagogicznych. Wyznaje zasadę, że głównie dobra atmosfera panująca w placówce przyczynia się do tego, że nauczyciele chcą dzielić się z innymi tym co potrafią, co zrobili, co osiągnęli, a rozwój szkoły możliwy jest jedynie przez pryzmat rozwoju jednostki. Została uhonorowana Medalem „Pro Patria” i Złotą Odznaką za Zasługi dla Związku Sybiraków.

Krzysztof Cieślikowski

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką AWF Katowice, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Prowadzi także własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa ekonomicznego w zakresie analiz rynkowych dla kreowania kierunków rozwoju organizacji i destynacji. Projekty już zrealizowane obejmowały dokumenty planistyczne dla organizacji sportowych i miast w Polsce, w tym m.in.: analizy efektywności wydatków z uwzględnieniem rozwoju sportu w mieście, strategie rozwoju organizacji, strategie marketingowe, biznes plany. Obszar zainteresowań dotyczy także zarządzania wielofunkcyjnymi obiektami spotkań, w tym także planowanie i realizację badań przemysłu spotkań kilku miast Polski. W ostatnich latach przeprowadził własne projekty obejmujące m.in. metodykę mierzenia skuteczności i efektywności wydatków publicznych na promocję z wykorzystaniem wydarzeń. Autor wielu publikacji naukowych, raportów oraz dokumentów planistycznych dla obiektów spotkań (biznesowych, sportowych, kulturalnych), przedsiębiorstw rynku turystycznego, jak i administracji samorządowych.

Adam Citko

Radca prawny, Optima Legal Consulting Kancelaria Radców Prawnych

Marta Czapińska

Psycholog, trener kompetencji kluczowych, ekspert ds. polityk edukacyjnych, w latach 2013-2015 szefowa Zespołu Strategicznego przy MEN. Promotor oddolnych zmian w polskich szkołach, niezależny konsultant ds. edukacji, aktywnie propaguje STEAM, jako najlepszą odpowiedź na wyzwania związane z rewolucją przemysłową 4.0.

Beata Drabiec

Naczelnik wydziału edukacji w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie. Od początku pracy zawodowej związana z samorządem.

Piotr Drobek

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO
, przewodniczący działających na poziomie UE: Wspólnego Organu Nadzorczego ds. Celnych oraz Grupy Koordynującej nadzór nad Systemem Informacji Celnej. Jest także pracownikiem naukowo – dydaktycznym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kieruje zespołem ds. reformy ram prawnych ochrony danych osobowych w Biurze GIODO. Specjalizuje się w problematyce ochrony danych osobowych, prawnych regulacjach międzynarodowych transferów danych i prawnych aspektach cyberprzestrzeni.

Damian Drobik

Wielokrotny reprezentant Polski piłki ręcznej seniorów w latach 1996-2003, 4 krotny Mistrz Polski, menadżer sportowy i korporacyjny, prywatny przedsiębiorca.
W latach 2009 – 2010 zarządzał w Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie. W latach 2010-12 dyr. naczelny Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie. W okresie tym firma została zreformowana i zreorganizowana do obecnej formy prawnej i ekonomicznej - Instytucja Gospodarki Budżetowej. Współorganizator imprez masowych, min. w `11 r. Drużynowe Mistrzostwa Świata w Short-Track [Torwar], `10 r. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów czy Judo w Cetniewie. Międzynarodowy agent sportowy polskich i zagranicznych zawodników piłki ręcznej, grających zawodowo w latach 2007/2010 w Hiszpanii i w Polsce. Jako zawodnik wystąpił w pięciu finałach europejskich pucharów piłki ręcznej tj. Turniej Miast czy Liga Mistrzów oraz w Mistrzostwach Świata w Argentynie w `95 r., Akademickich Mistrzostwach Świata na Węgrzech w `96r. zajmując 4 m-ce czy Mistrzostwach Świata w Portugalii w `03 r. W latach 2003-2008 zawodnik klubów hiszpańskiej ekstraklasy piłki ręcznej. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w dwóch kierunkach – ekonomicznym Executive Master of Business Administration (MBA) oraz marketingu sportowego. Posiada dyplom Menedżera Sportu i trenera piłki ręcznej jako absolwent Zarzadzania i Organizacji oraz Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Od 2012 roku zarządzał nieruchomościami i infrastrukturą w giełdowych spółkach Skarbu Państwa tj. Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz Poczta Polska S.A. Od 2015 roku Doradca Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce ds. Ligi Zawodowej i jeden z autorów jej kształtu. Od 2017 Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych ZPRP. Specjalizacja współpracy z interesariuszami ZPRP tj. JST, Sponsorami oraz w organizacji eventów sportowych i promocyjnych. Aktualny Członek Komisji Marketingu Polskiego Komitetu Olimpijskiego i wykładowca z Szkole Głównej Handlowej w tematach zarzadzania związkiem sportowym i ligą zawodową.

Ewa Dumkiewicz-Sprawka

Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania w Lublinie.
Mgr chemii, absolwentka UMCS. Ukończyła ponadto studia podyplomowe:" Przygotowywanie projektów i zarządzanie funduszami UE", "Menedżer Oświaty Samorządowej", "Nadzór Pedagogiczny z Elementami Ewaluacji", "Zarządzanie zasobami ludzkimi" oraz liczne kursy i seminaria na temat oświaty oraz szkolnictwa i opieki socjalnej w Unii Europejskiej.
Pracowała m.in. jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 9 w Lublinie, następnie jako wizytator i kierownik Oddziału Kształcenia Ogólnego w Kuratorium Oświaty w Lublinie. Od 1994 roku zajmuje stanowisko dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Od 1998r. jest członkiem Zespołu ds. Edukacji i Kultury Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w latach 2002-2010 przewodniczyła Komisji ds. Edukacji i Mediów Unii Metropolii Polskich. Od 2007r. jest członkiem Rady Społecznej przy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, w latach 2008-2011 była członkiem Rady Programowej Telewizji Polskiej- Oddział w Lublinie. W latach 2006 – 2014 pełniła mandat radnej Sejmiku Województwa Lubelskiego. Od 1999 r. współpracuje z uczelniami wyższymi (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji) prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą.
Posiada następujące odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000r.), Medal "Lumen Mundi" (2002r.), Srebrny Krzyż Zasługi (2003r.), odznakę "Przyjaciel Dziecka" (2005r.), Medal Wojewody Lubelskiego (2008r.), Brązową Odznakę "Za zasługi dla Sportu" (2009r.), medal "Pro Memoria" (2010r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2010r.) i Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (2013 r.). Jest mężatką- mąż Lech, córka Hanna.
Ewa Dumkiewicz-Sprawka - dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Od 1998r. jest członkini Zespołu ds. Edukacji i Kultury Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą.

Agnieszka Dziedzic

Od 2000 roku zawodowo związana z sektorem edukacji, od roku 2009 aktywnie uczestniczy w planowaniu, wdrażaniu, rozliczaniu przedsięwzięć edukacyjnych finansowanych z funduszy europejskich. Ma doświadczenie zawodowe w sektorach: konsultingowym, edukacyjnym, społecznym i non-profit. Od 2013 roku z sukcesem zarządza prywatną firmą tworzącą materiały dydaktyczne multimedialne dla edukacji. Jest autorką kilkunastu ogólnopolskich projektów i inicjatyw działań edukacyjnych skierowanych do uczniów, nauczycieli i szkół z wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski. Buduje partnerstwa krajowe i międzynarodowe w zakresie rozwijania contentu edukacyjnego oraz rozwiązań multimedialnych dla edukacji. Spółka, którą zarządza realizuje obecnie 4 projekty tworzenia e-materiałów dla szkolnictwa ogólnego oraz zawodowego - do nauki języka angielskiego zawodowego dla 3 typów szkół zawodowych w sektorach transport, rolnicze i odzieżowe z konkursów MEN ze środków POWER. Ponadto realizuje projekty międzynarodowe ze środków Erasmus + z obszaru kształcenia i szkoleń zawodowych w zakresie wypracowywania innowacyjnych multimedialnych rozwiązań doradczych dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Michał Dziedziniewicz

Absolwent University of Cambridge i Rhode Island School of Design, gdzie uczył programowania artystów, architektów i projektantów. Artysta, muzyk i projektant interakcji współpracujący z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, oraz BeCREO Technologies. Współautor rozwiązań edukacyjnych Scottie Go! oraz BeCREO. Działa głównie w obszarach zastosowania technologii, grywalizacji i story-telling’u dla edukacji.

Jarosław Feliński

Praktyk, (twórca i prekursor autorskiego programu podyplomowych studiów dla ABI i IODO od 2013 r.) wykładowca UJ i AGH Kraków; DSW Wrocław; WIT PAN Warszawa. Audytor Wiodący PN ISO 27001. Od 2015 konsultant ABI wybranych placówek oświatowych m.st. Warszawy. Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Polsce

Krzysztof Giertler

Dyrektor ds. Samorządów Terytorialnych.
Trener od lat związany ze szkolnictwem. Zajmował się doradztwem i wdrożeniami systemów informatycznych w placówkach edukacyjnych. Jeden z najbardziej doświadczonych specjalistów w zakresie dzienników elektronicznych – na swoim koncie ma kilkaset skutecznych wdrożeń. Autor publikacji i prelegent wielu branżowych konferencji. W swojej pracy łączy pasję do nowoczesnych technologii z głębokim humanizmem. Wierzy, że tylko takie połączenie sprawia, że technologia może być naprawdę pożyteczna i przyjazna. Obecnie Dyrektor ds. Samorządów Terytorialnych odpowiedzialny w firmie Librus za zamówienia publiczne i wdrożenia na poziomie JST.

Andrzej Gniadkowski

Redaktor Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.
Autor dziesiątek publikacji z zakresu finansowania oświaty, specjalizuje się w tematyce naliczania oraz podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dr Andrzej Gorczyński

Kierownik kierunku organizacja i zarządzanie oświatą, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (specjalność finanse), były dyrektor jednego z biur finansów oświaty w Warszawie. Specjalizuje się w zarządzaniu finansami publicznymi zarówno w jednostkach samorządu terytorialnego, jak i w administracji rządowej. Zajmuje się także obszarem dotyczącym kontroli zarządczej oraz rolą audytu w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Pedagogiczny, Wydział Prawa i Administracji, Wydziału Zarządzania ). Pełnił, m.in. funkcje: mazowieckiego wicekuratora oświaty, dyrektora Departamentu Polityki Rolnej oraz zastępcy dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyrektora zespołu ekonomiczno – administracyjnego szkół i przedszkoli, a także dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Pełnił obowiązki dyrektora departamentu w NBP w Warszawie, był członkiem zarządu w spółce z o.o. Prowadził zajęcia z zakresu finansów publicznych i finansów w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi – Wydział Zamiejscowy w Warszawie na stanowisku adiunkta (organizacja i zarządzanie, zarządzanie administracją publiczną, szczególnie zarządzanie finansami publicznymi w jednostkach sektora finansów publicznych). Od 11 lat pracuje z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie pełniąc funkcje kierownika Podyplomowych Studiów Organizacja i Zarządzanie Oświatą, prowadzi zajęcia, m.in. z zakresu zarządzania finansami publicznymi. Pracował m.in. na stanowisku dyrektora departamentu w Narodowym Banku Polskim. Był doradcą, burmistrza i sekretarzem gminy w podwarszawskiej gminie. Współpracuje z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył staże, m.in. w Niemieckim Banku Federalnym, Commerzbanku we Frankfurcie nad Menem oraz seminaria w Narodowym Banku Austrii, w Wyższej Szkole Zawodowej Deutsche Bundesbanku oraz brał udział w wizycie studyjnej w Zurychu – Uniwersytet Zuryski.

Michał Gradzik

Partner Zarządzający, Sponsoring Insight
Sponsoring Insight jest firmą consultingowo-badawczą, która specjalizuje się m.in. w zagadnieniach związanych z zarządzeniem obszarem sportu w jednostkach samorządach terytorialnego. W 2017 zainicjowała publikację corocznego raportu pn. „Finansowanie sportu przez samorządy”. Spektrum aktywności agencji obejmuje wsparcie procesów planowania inwestycji w infrastrukturę sportową, doradztwo wz. optymalizacji programów upowszechnienia sportu w samorządzie oraz monitoring efektów realizowanych programów społecznych. Konsultanci Sponsoring Insight realizowali projekty badawczo-doradcze m.in. dla Gminy Miasta Kraków, Gminy Miasta Wrocław oraz województwa dolnośląskiego, a także dla licznych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Ryszard Jabłoński

Certyfikowany Suicydolog.
Starszy Wykładowca w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, członek Zarządu Głównego w Warszawie, zajmującego się problematyka zachowań samobójczych. Prowadzi wykłady i ćwiczenia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie i Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Szkolenia z zakresu problematyki suicydologicznej dla terapeutów, nauczycieli i wychowawców w szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Ekspert w Zespole Koordynującym realizację Wojewódzkiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Udział w Grupie Roboczej przy Rzeczniku Praw Dziecka ds. Tworzenie Programów Profilaktycznych Zapobiegania Samobójstwom Dzieci i Młodzieży. W latach 2014-2016 opracowanie i realizacja Projektu do Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” w województwie warmińsko-mazurskim i pomorskim. Tytuł Projektu: „Doskonalenie kompetencji diagnostyczno-interwencyjnych nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów w celu zapobiegania samookaleczeniom i zamachom samobójczym młodzieży szkolnej”. Rok 2017. Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu: Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej, finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, realizowanego przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej. Tematyka projektu: „Depresja, zaburzenia odżywiania, samookaleczenia, samobójstwa”. Zainteresowania pozazawodowe: Tenis ziemny

Mikołaj Jarosz

Architekt po Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.
Od 2000 r. w firmie Ecophon, od 2007 specjalizuje się w zagadnieniach akustyki wnętrz w obiektach oświatowych i sportowych. Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i współautor pierwszej Polskiej Normy dotyczącej akustyki wnętrz obiektów użyteczności publicznej. Członek Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk. Autor kilkudziesięciu artykułów popularyzujących zagadnienia związane głównie z akustyką szkół i obiektów sportowych. Prowadzi wykłady dla studentów architektury, szkolenia dla architektów oraz seminaria dla dyrektorów szkół i przedstawicieli samorządów.

Antoni Józef Jeżowski

Antoni Józef Jeżowski jest doktorem nauk ekonomicznych i profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, absolwent podyplomowych studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1990-94 radny i marszałek Sejmiku Województwa Jeleniogórskiego oraz przewodniczący Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku; w latach 1999-2002 dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Był współzałożycielem miesięcznika kadry kierowniczej oświaty „Dyrektor Szkoły”, którym w latach 1995-2003 kierował jako redaktor naczelny. Jest autorem ponad 300 publikacji związanych z finansami publicznymi, finansowaniem zadań oświatowych, ekonomiką oświaty oraz wykorzystaniem instrumentów prawnych w zarządzaniu szkołą, w tym ponad 20 książek. Współautor Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. Prowadzi zajęcia w szczególności na podyplomowych studiach zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi na Uniwersytecie Jagiellońskim, wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i innych. Wpisany na listę European Expert Network on Economics of Education (EENEE). Członek honorowy OSKKO.

Berdzik Joanna

Ekspert edukacyjny z zakresu organizacji pracy szkoły,  nadzoru pedagogicznego i systemu doskonalenia nauczycieli. Była nauczycielka, dyrektorka szkoły, ​prezeska OSKKO. Od ​stycznia 2012 roku do listopada 2015 roku pełniła funkcję wiceministra edukacji (podsekretarza stanu) w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Obecnie pracuje w Instytucie Dobrej Edukacji wspierającym pracę szkół niepublicznych prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobrej Edukacji. Jest współtwórczynią koncepcji oraz  kierowniczką innowacyjnych  studiów podyplomowych dla nauczycieli z zakresu edukacji spersonalizowanej, organizowanych przez IDE we współpracy z Polsko - Japońską Akademią Technik Komputerowych.

Maciej Kawecki

Dr Maciej Kawecki, koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych, kieruje Departamentem Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji. Doktor nauk prawnych. W latach 2016 – 2017 doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2015-2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii. Dr Kawecki został laureatem konkursu Wolters Kluwer Polska i Dziennika Gazety Prawnej - Rising Stars 2017, otrzymując nagrodę specjalną 15 listopada 2017 roku. Kapituła konkursu uzasadniając przyznanie dr. Kaweckiemu nagrody specjalnej, wskazała m.in. na tytaniczną pracę, jakiej dokonał na rzecz wdrożenia w Polsce unijnej reformy ochrony danych osobowych (RODO), której owocem jest kompletny projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych i projekt przepisów wprowadzających, który zmienia ponad sto aktów prawnych. Konkurs, skierowany do osób przed 35 rokiem życia, ma wyłaniać młodych prawników, którzy swoją wiedzą, przedsiębiorczością oraz postawą społeczną realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych, wyróżniają się m.in. kreatywnością i umiejętnością wyczuwania nowych trendów rynkowych, łącząc karierę zawodową z pracą naukową. Nagrodę Konkursu Rising Stars 2017., dr Maciej Kawecki - nazywany przez Annę Streżyńską, Ministra Cyfryzacji -„miniministrem ds. reformy”, odebrał podczas uroczystej Gali 15 listopada 2017r.

Przemysław Kluge

Dyrektor akredytowanej niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli ORKE.
Autor i realizator programów szkoleniowych dla biznesu i oświaty finansowanych przez klientów, a także z EFS, grantów MEN, programów SPO RZL i innych. Specjalizuje się w szkoleniach rozwijających umiejętności menedżerskie, trenerskie i coachingowe. Posiada rekomendacje trenerską II stopnia wydaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne a także Certyfikat trenerski i coachingowy II stopnia wydany przez Grupę TROP. Zarządzał renomowaną szkołą prywatną i szkołą publiczną.

Iwona Kobus

Radca prawny w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, pracownik samorządowy, były pracownik m.in. Departamentu Prawnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Członek Krajowej Rady Radców Prawnych IX kadencji. Specjalizuje się w prawie pracy, administracyjnym i legislacji. Posiada kilkunastoletnią praktykę w prowadzeniu szkoleń z wyżej wskazanych dziedzin – w tym z zakresu mobbingu i informacji publicznej.

Kris Kojder

Praca to moja pasja, dzięki której mogę się realizować i spełniać zawodowo! Jestem dziennikarzem radiowo-telewizyjnym, absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego.
Od lipca 2014 r. nieprzerwalnie reprezentuje największy w Polsce Park Rozrywki ENERGYLANDIA jako Rzecznik Prasowy oraz Dyrektor ds. wizerunku. Zajmuję się promocją, wizerunkiem, kontaktem z mediami, a także prowadzeniem organizowanych wydarzeń muzycznych (koncertów) i rozrywkowych. Swoją przygodę w mediach rozpocząłem w wieku 16 lat od praktyk Radiu Alfa Kraków, następnie pracowałem w Radiu Bielsko jako dj i prezenter. Aktualnie poza Energylandią, realizuję się także zawodowo m.in. prowadząc audycję w Radiu Piekary. W 2017 r. współpracowałem z ogólnopolską telewizją naziemną ZOOM TV, w której prowadziłem rozrywkowy program Impreza na Maxa. Wcześniej, w latach 2011-2014 byłem twarzą ESKA TV, w której pracowałem jako prezenter oraz wydawca programów. Po zakończeniu współpracy z ESKA TV współtworzyłem nowy projekt Radia Stargard, w którym byłem autorem nowych pasm programowych oraz ich prezenterem.

Tadeusz Kołacz

Zastępca Burmistrza Chrzanowa
Praktyk sprawdzony na stanowiskach kierowniczych w samorządzie, autor komentarzy i opracowań eksperckich w prasie ogólnopolskiej, specjalista - autor licznych artykułów z zakresu zarządzania oświatą i problematyki samorządowej, doświadczony wykładowca

Natalia Kopeć-Panek

IBE (Instytut Badań Edukacyjnych).
Doktor nauk społecznych w dziedzinie socjologii, badacz, ewaluator. Absolwentka Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie oraz stażu naukowego w Middlesex University Business School w Londynie. Posiada bogate doświadczenie badawcze w zakresie badań ilościowych i jakościowych. Zainteresowania naukowe: społeczna odpowiedzialność uczelni (USR), CSR, relacja biznes-nauka, innowacyjne formy edukacji, uczenie się przez całe życie.   Obecnie pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych, gdzie – poprzez wspólne projektowanie walidacji i systemu zapewniania jakości - wspiera podmioty przygotowujące się do roli instytucji certyfikujących kwalifikacje rynkowe, zgodnie z założeniami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz uczestniczy w promowaniu idei i rozwiązań ZSK.

Stanisław Korman

Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Świętochłowice.
Jest absolwentem kierunku nauczycielskiego Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe na kierunku „Manager sportu i turystyki” oraz „Zarządzenie Projektem”. Odbył szereg szkoleń z zakresu funkcjonowania samorządu oraz pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych. Od  1994 roku pracował w wydziale kultury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, a następnie w Ośrodku Sportu i Rekreacji w tym samym mieście. Prowadził też działalność gospodarczą i zasiadał w radach nadzorczych spółek handlowych. Był członkiem zarządu i prezesem bytomskich klubów koszykarskich. Przez  lata pracował w firmie doradczej, w której odpowiadał za kontakty z jednostkami samorządu terytorialnego i klientami instytucjonalnymi. Jako generalny manager był odpowiedzialny za pozyskanie dofinansowania i nadzorował realizację wielomilionowych projektów. Pracę w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach rozpoczął w 2011 roku w Wydziale Funduszy Europejskich. W roku 2013 został naczelnikiem Wydziału Funduszy Europejskich i Promocji Miasta.

Anna Kościelak

Pasjonatka edukacji, od 18 lat zaangażowana w tworzenie projektów edukacyjnych.
Menadżer programu „Ogarnij Inżynierię” w Fundacji Katalyst Engineering. Współorganizatorka Edu-Akcji, programu edukacyjnego ruchu społecznego Obywatele Nauki. Członkini rady Koalicji Otwartej Edukacji. Współzałożycielka i dyrektor zarządzający Kanadyjskiej Szkoły Podstawowej(2000-2012). Interesuje się neuropsychologią, wpływem nowych technologii na społeczeństwo i kulturą Azji Południowo -Wschodniej.

Jacek Kosiński

Członek Zarządu spółki CS NATURA TOUR

Jakub Kosowski

Janusz Król

Wydawca, dziennikarz i wieloletni redaktor naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota.
W latach 1990 - 1997 aktywny samorządowiec: radny i burmistrz w małym miasteczku na pograniczu Lubelszczyzny i Mazowsza. W okresie 1997 - 1998 uczestniczył w pracach nad przygotowaniem i wdrożeniem drugiego etapu reformy samorządowej. Prezes Municipium SA, wydawcy najbardziej opiniotwórczego dla samorządów Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA oraz czasopism "Wspólnota Mieszkaniowa" i "Pracownik Samorządowy".

Dominik Krzysztofowicz

Dziennikarz prawny oraz specjalista ds. środków unijnych w dziale prawnym Pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota", wcześniej pracownik samorządowy. Absolwent Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor licznych artykułów i raportów w prasie i Internecie, współautor publikacji książkowych dotyczących samorządu terytorialnego.

Beata Kurek

Zastępca dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli w Urzędzie Miasta Lublin, wcześniej inspektor Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kontroli dotacji oświatowych oraz kontroli jednostek sektora finansów publicznych. Prowadziła liczne szkolenia i konferencje nt. kontroli dotacji oświatowych, a także szkolenia dla jst z zakresu gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych i prowadzenia kontroli. Jest też wykładowcą finansów publicznych na studiach podyplomowych i współautorem publikacji „Dotacje oświatowe. Problemy i wyzwania”.

Krzysztof Kurowski

Doktor inżynier informatyki.
Zdobywał doświadczenie jako research visitor w wielu instytucjach naukowo-badawczych, m.in. University of Queensland. Jego zainteresowania badawcze związane są z modelowaniem zaawansowanych aplikacji, problematyką szeregowania i zarządzania zasobami, wykorzystanie TIK w edukacji.

Małgorzata Kuśmierczyk

Główny specjalista ds. oświaty w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce.
Zajmuje się realizacją spraw z zakresu zadań i uprawnień organu prowadzącego placówki oświatowe. Trener szkoleń z zakresu oświaty i administracji. Wykładowca w szkołach dla dorosłych. Posiada certyfikat doradcy zawodowego. W swoim życiu zawodowym pełniła również obowiązki dyrektora szkół niepublicznych. Autorka książki: „Profesjonalny sekretariat w placówce oświatowej”, Wyd. Presscom Wrocław, 2016 oraz publikacji z zakresu oświaty. Pracowała jako ekspert w zakresie przygotowania koncepcji szkoleń dla pracowników jst w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Jest członkiem Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce oraz Zarządu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Ostrołęce.

Teresa Lasota

Starszy wizytator, fizyk, nauczyciel dyplomowany, ekspert, egzaminator, od 10  lat zajmuje się edukacją włączającą i kształceniem uczniów z rodzin migrujących. Organizator cyklu konferencji o kształceniu uczniów ze SPE autor i współautor raportów i opracowań zlecanych przez ministerstwo edukacji, Członek kilku stowarzyszeń.

Agata Łuczyńska

Pasjonatka mądrej edukacji, socjolożka.
Współzałożycielka i Prezeska Fundacji Szkoła z Klasą, założonej w 2015 roku. Wcześniej, od 2009 roku, Dyrektorka Działu w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zajmuje się doskonaleniem zawodowym nauczycieli i dyrektorów, wprowadza do szkół innowacyjne metody nauczania, promuje model otwartej szkoły, która uczy odpowiedzialności, współpracy, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i mądrego korzystania z nowych technologii. Interesuje ją wpływ przestrzeni na uczenie się. Jest trenerką oraz autorką publikacji edukacyjnych, poradników i programów szkoleń. W 2014 roku wpisana na listę New Europe 100, ogłoszoną przez Res Publica, Fundusz Wyszehradzki, Financial Times i Google. W 2017 roku uznana przez Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce za jedną 100 osób, które wybitnie przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych.

Elżbieta Machowska

Naczelnik Urzędu m.st. Warszawa

Zdzisław Majewski

Prawnik, zastępca redaktora naczelnego Pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota", wykładowca "Akademii Wspólnoty", współautor książki Prawa i obowiązki radnego. Poradnik na kadencję 2010-2014 oraz autor wielu publikacji książkowych i artykułów z zakresu prawa samorządowego.

Piotr Matecki

Prezes Zarządu agencji marketingu sportowego SportWin i Akademii Piłkarskiej Reissa, Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dyplomowany Menedżer Sportu. Przez 7 lat odpowiadał za marketing Lecha Poznań. Tworzy strategie rozwoju sportu dla miast, realizuje strategie rozwoju dla organizacji sportowych oraz raporty i strategie sponsoringowe. Współtwórca m.in. strategii rozwoju województwa dolnośląskiego do 2020 r. w obszarze „Promocja Dolnego Śląska poprzez sport” oraz Strategii Rozwoju Sportu i Turystyki dla miasta Gorzowa Wlkp. Pomysłodawca i organizator Forum Sportu i Biznesu SPORTBIZ, kluczowego wydarzenia integrującego branżę sportową w Polsce.

Anna Michalak Pawłowska

Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej
Twórca i dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych dla dzieci i młodzieży „Dorożkarnia”, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie, absolwentka Szkoły Tutorów. W roku 1985 założyła amatorski teatr muzyczny „Pantera”. Od 1988 r. realizuje międzynarodowe projekty. Autorka programów radiowych i telewizyjnych promujących twórczość dziecięcą i młodzieżową. Twórczyni Festiwalu „Dziecięca Stolica”. Realizuje warsztaty z zarządzania kulturą oraz projekty teatralne w lokalnych społecznościach. Jest członkiem European Network of Cultural Centres, Zrzeszenia Animatorów Kultury Forum Kraków, Forum Kultury Mazowsze, wcześniej była ekspertem Instytutu Teatralnego. Była również ekspertem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Komisji Dialogu Społecznego. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej i Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest laureatką Nagrody Fundacji Rozwoju Edukacji Lokalne za Inicjatywy Kulturalne w 2015r za stworzenie miejskiego portalu dotyczącego edukacji kulturalnej w Warszawie, jako wsparcia dla animatorów, edukatorów i nauczycieli www.wpek.pl oraz stworzenie konkursu mikrograntów na projekty partnerskie.

Teresa Misiuk

Kurator oświaty w Lublinie.
Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - ukończyła studia magisterskie na Wydziale Humanistycznym na kierunku historia, specjalność nauczycielska. Następnie studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Prace zawodową rozpoczęła 1 września 1987 roku jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej nr 18 w Lublinie. Następnie w latach 1988-2006 pracowała w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego. Od 1 września 2006 roku oddelegowana do pracy w NSZZ „Solidarność”. W tym czasie pełniła funkcję przewodniczącej Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania, a od 2010 roku także zastępcy przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. W ramach powierzonych zadań. m.in.: brała udział w pracach komisji sejmowych, opracowaniu opinii do projektów aktów prawnych, organizowała przedsięwzięcia o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, m.in. z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego. Współpracowała z jednostkami samorządu terytorialnego różnych szczebli. Dbała o kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich dzieci i młodzieży – inicjowała i współorganizowała konkursy plastyczne, historyczne, literackie. 1 marca 2016 r. powołana na stanowisko Kuratora Oświaty w Lublinie.

Anna Morow

Dyrektor Departamentu Audytu i Kontroli w Lublinie
Audytor wewnętrzny, wieloletni praktyk w prowadzeniu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w sektorze finansów publicznych oraz audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego. Od ponad 20 lat związana z kontrolą i audytem wewnętrznym poprzez kilkunastoletnią pracę w Najwyższej Izbie Kontroli jako kontroler państwowy a następnie zarządzanie audytem wewnętrznym i kontrolą w Urzędzie Miasta Lublin jako dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli (od 2007 r.). Posiada praktyczną wiedzę i doświadczenie zawodowe w szeroko pojętym zakresie finansów publicznych oraz zagadnień z nimi związanych. Od 2010 r. specjalizuje się w kontrolach dotacji „oświatowych” udzielanych przez jst. publicznym i niepublicznym szkołom prowadzonym przez inne organy niż jst. Prowadzi szkolenia oraz wykłady i zajęcia praktyczne na studiach podyplomowych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Autorka kilku publikacji w czasopismach i wydawnictwach specjalistycznych.

Piotr Należyty

Dyrektor marketingu Runmageddonu najbardziej ekstremalnego cyklu biegów przeszkodowych w Europie i lidera rynku w Polsce. W swojej karierze zawodowej, odpowiadał za realizację licznych projektów w obszarze biznesu sportowego. Przez blisko cztery lata zajmował stanowisko prezesa zarządu klubu siatkarskiego Trefl Gdańsk, wdrażając w nim nową strategię rozwoju. Odpowiadał za sponsoring w klubie piłkarskim Wisła Kraków oraz zarządzał działem marketingu i komunikacji w Piaście Gliwice. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Uczelni Łazarskiego. Prowadzi zajęcia z zakresu marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Iwona Nowakowska

Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urząd Miasta Lublin.
Specjalizuje się we wdrażaniu projektów europejskich oraz programów rządowych i samorządowych z zakresu edukacji. Wieloletni praktyk w realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków europejskich oraz pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój oświaty. Pełniła rolę koordynatora lokalnego przy opracowaniu Diagnozy i planu rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim do roku 2025. Wykładowca z zakresu unijnych programów wspierania oświaty na studiach podyplomowych z Zarządzania oświatą – Menadżer oświaty. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji, Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami europejskimi oraz Doradztwo zawodowe.

Mirosław Obrębski

Dyrektor Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku.
Dyrektor Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku. Od 26 lat związany z samorządem gminnym, oświatą, kulturą i sportem. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001, kierownik projektów. Od 2006 r. współpracownik tygodnika „Wspólnota. Pismo Samorządu terytorialnego”. Autor kilkudziesięciu artykułów i monografii zamieszczonych na łamach: „Wspólnoty”, „Rzeczpospolitej”, „Pracownika Samorządowego”, „Dyrektora Szkoły”, „Vademecum dyrektora szkoły” oraz na portalu www.samorzad.pap.pl. Autor książki „Czas pracy i wynagradzanie nauczycieli” oraz współautor poradnika „Wynagradzanie i czas pracy nauczyciela oraz zasady dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników”. Działa społecznie na rzecz rozwoju organizacji społecznych, wspólnoty lokalnej, kultury i sportu. Członek uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń i fundacji w tym Towarzystwa Przyjaciół Olsztynka, Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” w Olsztynie. Wielokrotnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem również poprzez szkolenia dla dyrektorów szkół, nauczycieli, nauczycieli-bibliotekarzy i pracowników samorządowych w zakresie przepisów oświatowych, samorządowych i prawa pracy.

Marek Olszewski

Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, wójt gminy Lubicz.
Działalność samorządową rozpoczął w 1990 roku, zostając radnym i przewodniczącym Rady Gminy Lubicz. W styczniu 1992 roku wybrano go wójtem gminy. Funkcję tę, odnawianą w kolejnych wyborach, pełni do teraz. Od 1999 roku jako członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, później wiceprzewodniczący, a od 2015 r. przewodniczący zajmuje się ogólnopolską działalnością samorządową. Jest autorem i współautorem większości stanowisk Związku oraz Konferencji Samorządowych w sprawie edukacji, a szczególnie jej finansowania. Od 2000 roku Marek Olszewski współprzewodniczy też Zespołowi ds. Edukacji Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Minister Edukacji Narodowej wielokrotnie powoływał wójta gminy Lubicz do zespołów opiniodawczo-doradczych oraz eksperckich m.in. do zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli. Od 2004 roku jako zastępca członka, a od 2015 r. jako członek Komitetu Regionów Unii Europejskiej Marek Olszewski wniósł swój osobisty wkład w prace tej reprezentacji władz lokalnych w Brukseli. Jest autorem dwóch opinii Komitetu Regionów: „Rola edukacji w promowaniu rozwoju zrównoważonego” (2007) oraz „Ramy uznawania kwalifikacji nabywanych nieformalnie i pozaformalnie” (2014).

Marcin Paks

Dyrektor ds. Współpracy z Sektorem Edukacji Cybernetic Technologies NETICTECH
Nauczyciel historii w ZSO nr 5 w Sosnowcu , entuzjasta ICT, trener. Zaangażowany w liczne projekty edukacyjne, twórca autorskich metod aktywnych. W ramach Systemu doskonalenia nauczycieli opartym na kompleksowym wspomaganiu szkół, jako SORE profilował doskonalenie zawodowe kilkuset nauczycieli w Katowicach. Twórca autorskich scenariuszy wprowadzających programowanie w nauczaniu przedmiotowym i metody symulacji historycznej w sieci  - Drama OnLine . Felietonista, konsultant ośrodków doskonalenia, twórca Szkolnych Klubów ScottieGo! Członek grupy superbelfrzy RP.

Andrzej Parafiniuk

Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Konsul Honorowy Republiki Finlandii
Z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wysokie kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie w doradztwie strategicznym oraz w zakresie zarządzania, marketingu i finansów. Całą swoją karierę zawodową poświęcił rozwojowi gospodarczemu regionu. W ostatnich latach silny nacisk stawia na rozwój młodzieży. Od 10 lipca 2013r. pełni funkcję Konsula Honorowego Republiki Finlandii w Białymstoku.

Bohdan Pawłowicz

Dyrektor Marketingu NASK – Państwowego Instytutu Badawczego, dyrektor komunikacji marketingowej OSE.
Od ponad 20-stu lat związany z rynkiem komunikacji marketingowej w Polsce. Sędzia KER – Komisji Etyki Reklamy. Wykładowca komunikacji marketingowej Uniwersytetów Warszawskiego i Wrocławskiego, SGH i Uniwersytetu SWPS. Wiele lat członek rady nadzorczej (wcześniej zarządu) IAA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce.  W latach 2006 – 2011 był prezesem zarządu Aart Design Sp. o.o. – polskiego oddziału francuskiej agencji specjalizującej się w tworzeniu systemów identyfikacji wizualnej i broadcast designu. Współautor kilkunastu systemów identyfikacji i opraw telewizyjnych (Icoffee, TVP Info, KPS Skra, Belsat, TVP Polonia, PZHiPBM, Travel Time, TVP Seriale, Festiwal Nauki  Warszawie, Technoport, itd.)  Wielokrotny członek rozmaitych jury, członek i założyciel akademii Webstar Festiwal i uczestnik Akademii Impactora – nagród przemysłu reklamowego. Członek i przewodniczący (2009) jury Złotych Orłów. Członek jury – akademii marketingu sportowego DEMES oraz Kapituły Marek SUPERBRANDS. Pasjonat sportu i marketingu sportowego - w latach 2008-2010 r. był dyrektorem marketingu KPS Skry Bełchatów (dziś doradca zarządu), jednego z najlepiej zorganizowanych klubów sportowych w Polsce, dwukrotnego klubowego wicemistrza świata, siedmiokrotnego Mistrza Polski, zdobywcy nagrody marketingu sportowego – Złotego Demesa.  W latach 2003-2007 pracował jako Dyrektor Generalny IAA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce, gdzie współtworzył i nadzorował realizację długofalowego programu „Marketing dla przyszłości”, w ramach którego prowadzona jest kampania „Pij mleko! Będziesz wielki.”. Z ramienia IAA współtwórca Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy i KER.

Wojciech Pitura

Przedsiębiorca, wykładowca, trener, doradca biznesowy
Współwłaściciel oraz Prezes Zarządu Revas sp. z o.o., wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Certyfikowany trener symulacji biznesowych, który od 10 lat prowadzi lekcje, zajęcia, szkolenia z wykorzystaniem gier decyzyjnych dla uczniów, studentów, pracowników firm. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu gier decyzyjnych/symulacji biznesowych dla uczniów i studentów. Jest autorem lub współautorem takich symulacji jak Warsztat samochodowy, Biuro podróży, Serwis IT, Salon fryzjerski, Firma transportowa, Salon kosmetyczny, Wirtualny Oddział, Wirtualna klinika, Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne czy Wirtualny Doradca. Członek Komitetu Inwestycyjnego funduszu seed capital Innofund oraz przewodniczący rady nadzorczych Lamode sp. z o.o. Doktorant Szkoły Głównej Handlowej. Posiada certyfikat z zarządzania projektami PRINCE2® Foundation.

Andrzej Połoński

Andrzej Połoński pracuje w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim.
Zajmuje się organizowaniem kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych dla młodzieży i kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Od wielu lat zajmuje się realizacją różnych projektów edukacyjnych w ramach programu Erasmus i RPO. Interesuje się tematyką dotyczącą Polskiej Ramy Kwalifikacji i walidacją kwalifikacji zdobytych na drodze edukacji nieformalnej

Izabela Popławska

Pedagog specjalny terapeuta, etyk.
Prezes Fundacji Niezwyczajni. Dyrektor Niezwyczajnej Szkoły. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z oddziałami przedszkolnymi. Od 15 lat pracuję jako terapeuta dzieci z deficytami rozwoju oraz zaburzeniami zachowania. W pracy skupiam się na dzieciach ale także na ich całych rodzinach. Pracuję w gabinecie oraz środowisku dzieci. Przede wszystkim jednak jestem mamą wyjątkowego chłopca z Zespołem Aspergera oraz ADHD. Moje doświadczenia zawodowe i życiowe zmotywowały mnie do otwarcia Niezwyczajnej Szkoły. Placówki otwartej na potrzeby dzieci i rodziców.

Anna Pregler

Ekspert wiodący projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Absolwentka Wydziału Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Nauczyciel, psychopedagog twórczości, egzaminator sprawdzianu, szkoleniowiec, autor i redaktor programów nauczania oraz doradztwa zawodowego, materiałów edukacyjnych, raportów z badań i publikacji dla nauczycieli. Koordynator merytoryczny systemowych i konkursowych projektów edukacyjno-badawczych realizowanych m.in. przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Instytut Badań Edukacyjnych, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Jarosław Pytlak

W 2007 roku został dodatkowo dyrektorem Społecznego Gimnazjum nr 99 STO oraz całego Zespołu Szkół na Bemowie.
Prezes Zarządu Fundacji „Harcerska Wola”, zaangażowany w działalność społeczną we wsi Rudawka, w Puszczy Augustowskiej, w którą wciągnął kilka setek dzieci i dorosłych. Plonem tej aktywności jest, między innymi, pięknie wyremontowana i wyposażona Baza Terenowa w budynku dawnej szkoły w Rudawce, oraz Ścieżka Przyrodniczo-Leśna „Rudawka-Kudrynki-Lipiny”. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Krzyżem "Za zasługi dla ZHP" oraz Złotą Odznaką Społecznego Towarzystwa Oświatowego W 2017 roku został wyróżniony Nagrodą Miasta Stołecznego Warszawy.

Elżbieta Rabenda

Ekspert oświatowy
Wieloletni praktyk oświatowy, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu prawidłowego wdrażania tzw. prawa oświatowego.  Przez ponad dziesięć lat jako naczelnik nadzorowała szkoły z pozycji organu prowadzącego. W swojej jednostce zaproponowała skuteczny model zarządzania finansami publicznymi, doprowadzając do znacznego zredukowania zbędnych wydatków przy zachowaniu wysokiej jakości kształcenia i wychowania. Z jej usług skorzystały także inne JST, którym pomogła odpowiednio zrewidować plany finansowe i organizacyjne szkół, zwłaszcza arkusze organizacyjne. Ceniony wykładowca, w tym Akademii Wspólnoty, Fundacji PAN. W ostatnich latach była aktywnym uczestnikiem eksperckich grup roboczych pomorskich samorządowców w obszarze oświaty. Autorka licznych publikacji dla wydawnictwa MUNICIPIUM S.A, prelegentka konferencji ogólnopolskich, seminariów tematycznych. Z jej szkoleń, warsztatów i analiz skorzystało już ponad 5000 samorządowców i dyrektorów szkół i przedszkoli. Odznaczona Medalem KEN.    

Małgorzata Rabenda

Certyfikowany trener w PERCEPTi EDUKACJA, Katalyst Education
Diagnoza i projektowanie szkoleń zamkniętych dla edukacji Szkolenia otwarte dla edukacji, szkolenia dla dyrektorów i pracowników JST, nowe technologie w edukacji, kompetencje kluczowe, wspomaganie procesowe szkół, ocenianie kształtujące, dyskalkulia, E-portfolio, Metoda projektu i webquest, G-suit dla edukacji, aplikacje webowe, sieci współpracy, przywództwo edukacyjne, ewaluacja w praktyce.

Grzegorz Reske

Producent i kurator sztuk performatywnych.
Współpracownik East European Performing Arts Platform. Członek zarządu IETM - International Network for Contemporary Performing Arts. Przez lata związany z lubelskimi Konfrontacjami Teatralnymi (w latach 2013-2017 współkurator). W ostatnich latach współpracował także m. in. z Teatrem Powszechnym im. Z. Huebnera w Warszawie, Teatrem im. Bogusławskiego w Kaliszu, oraz Galerią Labirynt w Lublinie, oraz w zakresie dydaktycznym z IBL PAN, SWPS i UMCS. Doktorant w Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną SWPS w Warszawie

Małgorzata Retko-Bernatowicz

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki.
Zawodowo związana z Działem Badań i Analiz Narodowego Centrum Kultury. Członek redakcji „Rocznika Kultury Polskiej”. Posiada kilkuletnie doświadczenie w planowaniu i realizacji strategii komunikacyjnych oraz projektów edukacyjnych. Specjalizuje się w tematyce kampanii społecznych oraz marketingu kultury. Interesuje się sposobami kształtowania świadomości społecznej i zmianą zachowań ludzkich.

Kondrad Rokoszewski

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, obecnie starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach, Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, były wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi i kilku innych uczelni wyższych w Polsce. Posiada 18 letnie doświadczenie dydaktyczne oraz wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu projektów o charakterze innowacyjnym jako wiceprezes Stowarzyszenia Oświatowego Edukator w Łodzi, trener i konsultant współpracujący z różnymi organizacjami sfery komercyjnej i non-profit, realizujący projekty (łącznie ponad 20) z dziedziny m.in. szkolnictwa zawodowego, wspierania przedsiębiorczości, aktywizacji obywatelskiej dzieci, młodzieży i osób dorosłych, innowacyjnych metod edukacji, pobudzania aktywności lokalnej a także dialogu społecznego, zarządzania zmianą, ekonomii społecznej, innowacyjności, pracy zespołowej, podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej i nauczycieli, partycypacji pracowniczej i obywatelskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych i społecznych, zarówno w roli koordynatora, jak i trenera oraz eksperta. Autor i współautor ponad pięćdziesięciu publikacji praktycznych i naukowych, w tym dotyczących rozwoju lokalnego i lokalnych inicjatyw, budżetów partycypacyjnych, ekonomii społecznej, zarządzania zasobami ludzkimi, pracy zespołowej, marketingu, innowacji społecznych oraz aktywizacji uczniów i nauczycieli w sprawach lokalnych. Ekspert ds. innowacji społecznych (Ecorys Sp. z o.o.), Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, RPO Województwa Łódzkiego i Śląskiego 2007-2013 oraz 2014-2020, PARP (POWER, Program Rozwój Polski Wschodniej w obszarach Edukacja formalna i pozaformalna, szkolnictwo wyższe, kształcenie ustawiczne (Life long learning), szkolnictwo zawodowe, zarządzanie i organizacja w administracji publicznej, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianą, zarządzanie strategiczne, rynek pracy i prawodawstwo, polityka społeczna i demografia), Ekspert Ministerstwa Rozwoju Departament EFS w programie POWER w zakresie: mobilność ponadnarodowa – aktywizacja zawodowej osób bezrobotnych i biernych zawodowo i włączenie społeczne, edukacja dzieci i młodzieży oraz szkolnictwo wyższe, inwestycje w zdolności instytucjonalne i efektywność usług publicznych, poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców. Wieloletnie doświadczenie w ocenie wniosków projektowych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w Programie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (łącznie ocenionych około tysiąc projektów).

Mariusz Sagan

Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, pełnomocnik Prezydenta ds. specjalnej strefy ekonomicznej.
Współtwórca „Strategii Lublin 2020” wytyczającej kierunki rozwoju najważniejszego miasta w Polsce Wschodniej. Inicjator programu Study in Lublin, Lubelska Wyżyna IT (wraz z innymi ekosystemami Wyżyn w Lublinie) oraz Klastra Usług Medycznych i Klastra Life Science (wszystkie inicjatywy w Lublinie). Ekspert i praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz zarządzania strategicznego, w tym strategii miast i inwestycji zagranicznych. Równolegle pracuje od 2009 roku w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Autor i współautor ponad 100 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i rozwoju miast, biznesu międzynarodowego oraz zarządzania przedsiębiorstwem, w tym licznych artykułów w czasopismach amerykańskich i brytyjskich (m.in. Cross Cultural Management, Managing Service Quality, Marketing Education Review, Chinese Management Studies). Wyniki swoich prac prezentował podczas konferencji i wykładów w kilkudziesięciu krajach świata (Chiny, USA, Rosja, Ukraina, Gruzja, Portugalia itp.). W latach 2014-2016 członek Global Advisory Board w Center for Leadership and Management na amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa.

Janusz Samel

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ukończył studia podyplomowe na kierunku Marketing Sportu w Szkole Głównej Handlowej , Zarządzanie Instytucjami Sportowo-Rekreacyjnymi w Wyższej Szkole Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie oraz Zarządzanie w Administracji Publicznej – Akademia Leona Koźmińskiego. Posiada tytuł zawodowy Menadżera Sportu. Posiada również tytuł Profesjonalnego Zarządcy Nieruchomości Sportowych nadany przez Stowarzyszenie Polski Oddział Instytutu Zarządzania Nieruchomości IREM. Wieloletni współpracownik Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego oraz TVP Warszawa. Związany z samorządem warszawskim od 2002 roku. Swoją współpracę z samorządem rozpoczął jako pracownik Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. W roku 2004 współtworzył grupy operacyjne Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz był ich Koordynatorem Krajowym. W grudniu 2011 roku objął stanowisko zastępcy dyrektora Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, a od 2014 roku dyrektora Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st Warszawy

Jerzy Sińczak

Doradca ds. Szkolnictwa w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej sp. z o.o. – Problematyka rynku pracy oraz relacji: przedsiębiorstwa – szkoły ponadgimnazjalne oraz  wyższe. Wieloletnie doświadczenie zawodowe pracy w szkołach, placówkach doskonalenia nauczycieli; edukator oświatowy.

Kamil Śliwowski

Trener i animator edukacji medialnej, specjalizuje się w wykorzystaniu nowych technologii w edukacji, zwłaszcza w konteście prawa autorskiego oraz ochrony prywatności. Na codzień pracuje w fundacji Katalyst Education, gdzie zajmuje się komunikacją i promocją narzędzi wspierających doradztwo zawodowe (MapaKarier.org) oraz naukę matematyki w sieci (Pi-stacja matematyka). Bloguje o nowych technologiach i otwartych zasobach w edukacji na otwartezasoby.pl

Małgorzata Sokół

Pani Małgorzata Sokół ma wykształcenie wyższe pedagogiczne, menadżerskie i administracyjne. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe (ponad 30 lat stażu pracy) w administracji samorządowej, w zarządzaniu i marketingu. Zarządza środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia i zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Województwie. Angażuje się w prace Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i jest przewodniczącą Stałego Zespołu Roboczego WRDS WL ds. rynku pracy, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Przez dwie kadencje jest członkiem Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Lubelskiego. W ramach prowadzenia szeroko pojętego dialogu społecznego buduje platformę wymiany doświadczeń i opinii z partnerami rynku pracy poprzez tworzenie partnerstw lokalnych takich jak np. „Przedsiębiorczy Gimnazjalista na rynku pracy” czy „Gwarancja dla Młodzieży”, „Partnerstwo lokalne na rzecz ożywienia gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w województwie lubelskim”, ”Partnerstwo Lokalne na rzecz Promocji Zatrudnienia i Przedsiębiorczości”.

Magdalena Sowula

Redaktor Naczelna Działu Biznes w Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Podyplomowych Studiów z Zamówień Publicznych oraz menedżerskich studiów Lean Six Sigma. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Gdańskim. Do jej zainteresowań naukowych należy tematyka ochrony danych osobowych oraz prawo nowych technologii.

Anna Stalmach-Tkacz

Dyrektor Grupy Edukacyjno-Szkoleniowej Sokrates

Robert Stępowski

Ekspert marketingmiejsca.com
Robert Stępowski – ekspert ds. marketingu terytorialnego i personal brandingu, założyciel platformy www.MarketingMiejsca.com.pl (2008).
Autor corocznych raportów: „Wydatki promocyjne polskich miast i województw" i „Najlepsze działania promocyjne polskich miast i regionów”. Od 16 lat: szkoli, wykłada, doradza i pisze. Jest autorem kilku książek m.in.: „Wszystko co chciałbyś wiedzieć o marketingu terytorialnym. Z praktyki polskich samorządów”, „Marketing terytorialny. Jak zbudować i wypromować markę miejscowości?”, „Jak osiągnąć sukces”, „City placement. Miasto w filmie - film w mieście”. O najnowszej książce przeczytasz na www.PlaceBranding.pl Od 2010 roku prowadzi wydawnictwo ROSTER (print i online) oraz agencję doradczą.

Halszka Suszek-Borowska

House of Cloud Program Manager.
Prawnik i psycholog śledczy. Od 7 lat związana z branżą informatyczną. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Większość prowadzonych przez nią działań skupiało się na rozwiązaniach prawnych w szkolnictwie wyższym oraz prowadzeniu projektów badawczych w dziedzinie informatyki. Dodatkowo od kilku lat prowadzi tam wykłady Prawo w biznesie. W firmie Microsoft prowadzi i rozwija projekt House of Cloud. Ma on na celu utrzymanie jednolitej bazy wiedzy zawierającej informacje pozwalające na szybką odpowiedź na pytania klientów dotyczące polskich wymagań prawnych i organizacyjnych związanych z wdrożeniem usług chmury publicznej, ochrony danych osobowych a także podnoszenie wiedzy dotyczącej tych zagadnień.

Piotr Świątek

Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, radca prawny.
Główny obszar swoich zainteresowań koncentruje na zagadnieniach związanych z finansowaniem zadań jednostek samorządu terytorialnego w formie dotacji. Autor publikacji w zakresie finansowania niepublicznych jednostek systemu oświaty z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Joanna Szulborska-Łukaszewicz

Doktor nauk humanistycznych (nauki o zarządzaniu), teatrolog, wieloletni pracownik administracji samorządowej; stypendystka MEN 2004-2006 (Uniwersytet w Szumen, Bułgaria), adiunkt w Instytucie Kultury WZiKS UJ (2009-2015).
Członek Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU. Współtworzyła wiele gminnych projektów i programów na rzecz kultury i artystów w Krakowie, w tym Strategię Rozwoju Kultury w Krakowie 2010-2014 oraz Program Rozwoju Kultury w Krakowie 2030 (2017). Autorka monografii „Polityka kulturalna w Krakowie” (2009), wielu artykułów i opracowań dot. polityki kulturalnej, instytucji kultury oraz statusu artysty w Polsce.

Cecylia Szymańska-Ban

Jest absolwentką socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Do zespołu polskiego oddziału Microsoft dołączyła w 2010 roku. Pełni funkcję Dyrektora ds. Edukacji, realizując politykę Microsoft w obszarze edukacji, zarówno na rynku szkolnictwa niższego, jak i wyższego. Odpowiedzialna za relacje z rządem w tym zakresie, kształtowanie strategii firmy, budowanie komunikacji, zarządzanie międzynarodowymi i lokalnymi programami edukacyjnymi z interesariuszami i partnerami na rynkowymi. Doświadczenie zawodowe zdobywala m.in w firmie Young Digital Planet S.A., gdzie obejmowała podobne stanowisko prowadząc linie biznesową Edukacja. Z rynkiem edukacyjnym związana od 15 lat.

Marcin Urban

Wrocławianin z urodzenia, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów MBA na Franklin University w Columbus. Związany z Urzędem Miejskim Wrocławia od 2000 roku , w którym początkowo kierował Sekcją Kontroli Podatkowej w Wydziale Podatków i Opłat, a od 2002 roku pełnił funkcję z-cy Dyrektora Wydziału. W latach 2004-2007 jako Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych realizował i nadzorował wiele ważnych dla miasta projektów, takich jak wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego SAP czy projekt Wrocławskiej Karty Miejskiej „Urbancard”. Od 2007 r. pełni funkcję Skarbnika Wrocławia. Odpowiednie zarządzanie finansami miasta przełożyło się na umożliwienie realizacji ambitnego programu inwestycyjnego Wrocławia, równocześnie stawiając miasto w czołówce licznych rankingów w tym obszarze. W swojej pracy sięga po nowatorskie rozwiązania w zakresie finansowania zadań miasta, m.in. skutecznie przeprowadził pierwszą transakcję leasingu zwrotnego nieruchomości w polskim samorządzie. Wprowadził wiele zmian organizacyjnych w Departamencie Finansów Publicznych, mających na celu usprawnienie działania Urzędu, m.in. integrując zadania związane z księgowością ogólną i podatkową, powołując sekcję odpowiedzialną za politykę podatkową w zakresie rozliczeń podatku VAT w skali miasta, a także tworząc nowy Wydział Zarządzania Należnościami, odpowiadający za udzielanie ulg podatkowych i cywilnoprawnych, pomoc publiczną, windykację oraz egzekucję. W ostatnim czasie wdrożył nowatorski Portal informacyjno-płatniczy, który oferuje mieszkańcom łatwy dostęp do informacji o zobowiązaniach podatkowych, jednocześnie dając możliwość ich dogodnej zapłaty z wykorzystaniem z kart płatniczych lub rachunku bankowego podatnika. Od 2015 r. koordynuje prace Rady do Spraw Przedsiębiorczości, powołanej przez prezydenta Rafała Dutkiewicza.

Lech Wikaryjczyk

Doświadczenie związane z wdrażaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji zdobywał najpierw w Young Digital Planet, a następnie w Learnetic, gdzie od ponad 3 lat piastuje stanowisko marketing managera. Dodatkowo wykłada psychologię i estetykę reklamy w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku. Prowadzone przez niego projekty zaowocowały licznymi wyróżnieniami m.in. w 2014 roku nagroda dla YDP za najlepszą kampanię w social media w Polsce (Social Media Convent), w marcu 2018 roku tytuł Firmy Roku dla Learnetic w plebiscycie Pomorskie Sztormy. Prywatnie uwielbia guerilla marketing i dobrą typografię, fascynuje go zwiana społeczna powodowana rewolucją informacyjną, w wolnych chwilach projektuje, czyta, zgłębia fenomen social media i hoduje australijskie gady.

Sławomir Wittkowicz

Nauczyciel. Od marca 1989 r. działacz związkowy (NSZZ "Solidarność"). Od 07.05.2004 r. inicjator i współzałożyciel Wolnego Związku Zawodowego "Solidarność - Oświata". Od 2004 r. Przewodniczący WZZ "Solidarność - Oświata".  Od 2005 r. Przewodniczący Branży Nauki i Oświaty Forum Związków Zawodowych, członek Zarządu Głównego FZZ. Od 2009 r. członek Zarządu Unii Niezależnych Związków Zawodowych (CESI) w Brukseli. Uczestnik obrad "Okrągłego Stołu w Edukacji" w 2008 r. z udziałem Pana Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Agnieszka Wojcierowska

ur. 1965 r., z wykształcenia prawnik (UMCS) i specjalista z zakresu zarządzania (L’EDEC Lille), z rozległym doświadczeniem w pracy menadżerskiej w środowisku międzynarodowym, korpracyjnym (L’Oreal Polska), a także w sektorze publicznym oraz w licznych lokalnych organizacjach pozarządowych. Obecnie pracuje w Podkowie Leśnej pod Warszawą jako animator kultury, koordynator projektów kulturalnych (m.in. Festiwal Otwarte Ogrody, Europejskie Dni Dziedzictwa), współpracując z organizacjami pozarządowymi. Od 10 lat zajmuje się również pozyskiwaniem funduszy na działalność kulturalną i z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego, zarówno od sponsorów prywatnych, jak i z programów grantowych, w tym funduszy unijnych (PROW LEADER). W ramach działalności społecznej – m.in. członek Rady (LGD Zielone Sąsiedztwo) oceniającej wnioski o dofinansowanie ze środków UE.

Marcin Wojewoda

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy. Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. W 2006 roku uzyskał stopień zawodowy „Samodzielny Pracownik Bankowy”. Z bankowością spółdzielczą związany od 2003 roku. Początkowo z Bankiem Spółdzielczym w Krasnymstawie, gdzie zajmował m.in. stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego. Od 2010 roku pracownik Banku Spółdzielczego w Izbicy. W 2012 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu Banku. Wyróżniony m.in. „Krasnostawskim Laurem Gospodarczym” za rozwój firmy oraz wspieranie lokalnych przedsięwzięć, tytułem „Sponsor Roku 2016” za działalność na rzecz sportu oraz „Człowiek Roku 2017” w kategorii Biznes.

Waldemar Zbytek

Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji, od lat związany ze środowiskiem akademickim w Polsce, współtwórca projektów edukacyjnych, w tym w zakresie współpracy instytucji finansowych z samorządami terytorialnymi, szkołami i uczelniami: m.in. Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, Programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji” oraz Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich.

Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin , doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej i w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Od 1996 r. był dyrektorem Delegatury Ministra Skarbu Państwa w Lublinie, współpracował z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową przy projektach badawczych dotyczących restrukturyzacji i prywatyzacji gospodarki komunalnej, koordynował realizację programów pomocowych UE wdrożonych przez Ministerstwo Skarbu Państwa dla przedsiębiorstw komunalnych. W 2005 r. został członkiem Komisji Ekonomii i Zarządzania Oddziału PAN w Lublinie oraz członkiem Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Skarbu Państwa, uczestniczył także w pracach Rady Konsultacyjnej ds. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego. W latach 2007 - 2009 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Będąc Przewodniczącym Rady Miasta Świdnik w latach 1990 - 1996 oraz Zastępcą Prezydenta Miasta Lublin w latach 2006 - 2007, zdobył doświadczenia w samorządzie terytorialnym. Odbył szereg kursów i szkoleń, m. in. w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi, zarządzania projektami kontroli wewnętrznej, restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego w administracji.

Edyta Żyła

Zastępca Dyrektora Centrum Projektów Europejskich, jednostki budżetowej podległej Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju. Absolwentka psychologii i administracji, doktorantka specjalizująca się w obszarze nauk o bezpieczeństwie. W przeszłości dziennikarka samorządowa, urzędniczka administracji rządowej i unijnej, autorka publikacji eksperckich dotyczących funduszy UE.  

Współorganizatorzy :

Minicipium Lublin

Patronat Honorowy:

prezydent miasta lublin Ministerstwo CyfryzacjiSławomir Sosnowski LubelskieFormin

Partnerzy

pcss revas wit becreo scottiego pr remi el TalentowiSKO GrupaBPS elPROGRA Unia Metropolii Polskich IBE KE mentor myBoardbusiness oigiodo nauProData cloudpoint wibmws LIBRUS cpe WK Learnetic Microsoft Runmageddon CPPC nask ose

Partnerzy medialni

pr pr nowy tydzien polskie radio gazeta wyborcza TVP3 Lublin panorama lubelska dziennikwschodni